پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ علوم انسانی 7 448

پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ علوم انسانی 7 448 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ علوم انسانی 7 448 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ علوم انسانی 7 448 در لینک زیر موجود میباشد پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ

دانلود

پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ که فرم 47سؤالی آن توسط اولسون(1998)، تهیه شد شامل 12 مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی ، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج وفرزندان، بستگان ودوستان، نقش های مساوات طلبی وجهت گیری عقیدتی ساخته شده است. این ابزار به صورت پنج گزینه ای (که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) درنظرگرفته شده است (کاملا موافق ، موافق ، نه موافق ونه مخالف ، مخالف ، کاملا مخالف) ، که به هریک ازیک تا پنج امتیاز داده می شود. پایایی پرسش نامه انریچ ضریب آلفای «پرسش نامه انریچ» درگزارش اولسون،فورینرو دراکمن (1989)، برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی ، ارتباط ،حل تعارض ، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت ،رابطه جنسی ، فرزندان وفرزندپروری، خانواده ودوستان، نقش های مساوات طلبی به  ترتیب از این قرار است : 9/. ،81/. ، 73/. ، 68/. ، 75/. ، 74/. ، 76/. ، 48/. ، 77/. ، 72/.، روایی پرسش نامه انریچ سلیمانیان(1373)، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تفکرات غیرمنطقی برنارضایتی زناشویی»در باره روایی این پرسش نامه اظهار می دارد که برای استفاده در تحقیق ابتدا پرسش نامه گردید . پس از سؤالات به رؤیت متخصصین روان شناسی رسید وروایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید قرارگرفت.درمرحله بعد پرسش نامه برروی یک گروه 11نفری اجرا گردید وضریب اعتبارآن ازطریق ضریب آلفا محاسبه شد که عدد93/. به دست آمد. با توجه به مقدار زیاد سؤالات که موجب خستگی آزمودنی ها می شد تصمیم گرفته شد فرم کوتاهی ازآن تهیه شود شیوه نمره گذاری پرسش نامه انریچ نمره گذاری مقیاس به دوروش انجام می شود: 1-نمره رضایت کلی از روابط زناشویی: برای این منظور نمرات فرد درتمامی 47 ماده مطابق امتیازات در(جدواول شماره 1)، در داخل پرسش نامه یعنی سؤالات 9،7،5،3،2،1،29،28،27،26،25،17،10، 33،34،36 ،44، به این شیوه (کاملا موافقم نمره 5 وکاملا مخالفم نمره 1 ) داده می شود وسؤالات
منتشر شده در
 • استرس شغلی و سلامت روانی مدیریت 5 657
 • استرس شغلی و سلامت روانی مدیریت 5 657 دریافت محصول کامل و اصلی درباره استرس شغلی و سلامت روانی مدیریت 5 657 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب استرس شغلی و سلامت روانی مدیریت…

 • پرسشنامه استاندارد خلق و خوی مالهوترا(MTS) علوم انسانی 25 845
 • پرسشنامه استاندارد خلق و خوی مالهوترا(MTS) علوم انسانی 25 845 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه استاندارد خلق و خوی مالهوترا(MTS) علوم انسانی 25 845 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه استاندارد…

 • تحقیق کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال) طرح های توجیهی و کارآفرینی 35 469
 • تحقیق کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال) طرح های توجیهی و کارآفرینی 35 469 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی فرآوری و بسته بندی خشکبار(با ظرفیت 1000 تن در سال) طرح های توجیهی…

 • گزارش کاراموزی برق، اصلاح سیستم برق فشار ضعیف کارآموزی 31 648
 • گزارش کاراموزی برق، اصلاح سیستم برق فشار ضعیف کارآموزی 31 648 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کاراموزی برق، اصلاح سیستم برق فشار ضعیف کارآموزی 31 648 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان امیدیه جغرافیا 1 999
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان امیدیه جغرافیا 1 999 دریافت محصول کامل و اصلی درباره شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان امیدیه جغرافیا 1 999 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب شیپ فایل محدوده سیاسی…

 • بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران علوم انسانی 119 598
 • بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران علوم انسانی 119 598 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *