پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه علوم انسانی 5 391

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه علوم انسانی 5 391 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه علوم انسانی 5 391 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه علوم انسانی 5 391 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه

دانلود

پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشخصه های روانسنجی پرسشنامه طرحواره های یانگ، شامل پایایی و اعتبار بود نسخه اصلی پرسشنامه طرح واره ها (SQ)، توسط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیه (1994) ساخته شده است فرض بر این است که طرحواره های ناسازگار اولیه، پدیدآیی و تداوم اختلالات روان شناختی را تحت تاثیر قرار می دهند تحلیل عاملی نسخه 205 سوالی پرسشنامه طرح واره ها، طرح واره های پیشنهادی یانگ را تایید کرد شکل کوتاه پرسشنامه طرح واره ها (SQ-SF) برای اندازه گیری 15 طرحواره ناسازگار اولیه (یانگ، 1998) بر اساس فرم اصلی ساخته شد. در مطالعه حاضر ویژگی های روان سنجی SQ-SF در یک نمونه دانشجویی (n 387) از دانشگاه های تهران بررسی شد. در تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفه های اصلی یازده عامل استخراج شد. در این پژوهش، همچنین رابطه خرده مقیاس های SQ-SF و SCL25 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پرسشنامه SQ-SF دارای اعتبار سازه کافی برای استفاده در جامعه دانشجویان می باشد.
منتشر شده در
 • دانلود فایل ورد Word بررسی ماشین های باگی مکانیک 220 1,167
 • دانلود فایل ورد Word بررسی ماشین های باگی مکانیک 220 1,167 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد Word بررسی ماشین های باگی مکانیک 220 1,167 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • گزارش کاراموزی بررسی بانك ملی ایران کارآموزی 161 720
 • گزارش کاراموزی بررسی بانك ملی ایران کارآموزی 161 720 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کاراموزی بررسی بانك ملی ایران کارآموزی 161 720 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کاراموزی بررسی بانك…

 • معماری یونان معماری 50 834
 • معماری یونان معماری 50 834 دریافت محصول کامل و اصلی درباره معماری یونان معماری 50 834 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب معماری یونان معماری 50 834 در لینک زیر موجود میباشد شیوه های…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند جغرافیا 1 921
 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند جغرافیا 1 921 دریافت محصول کامل و اصلی درباره شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مرند جغرافیا 1 921 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب شیپ فایل محدوده سیاسی…

 • تحقیق ی استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها و راههای مقابله با آن تاریخ 20 786
 • تحقیق ی استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها و راههای مقابله با آن تاریخ 20 786 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق ی استعمار فرانو ، شیوه ها ، شاخصه ها و راههای مقابله با آن تاریخ…

 • گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان کارآموزی 23 538
 • گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان کارآموزی 23 538 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری خراسان کارآموزی 23 538 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کارآموزی در شرکت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *