پرسشنامه شادکامی آکسفورد علوم انسانی 2 379

پرسشنامه شادکامی آکسفورد علوم انسانی 2 379 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه شادکامی آکسفورد علوم انسانی 2 379 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه شادکامی آکسفورد علوم انسانی 2 379 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه شادکامی آکسفورد

دانلود

پرسشنامه شادکامی آکسفورد  پرسشنامه شادکامی آکسفورد پرسشنامه شادکامی آکسفورد توسط آرجیل و لو (1989) ساخته شد. این پرسشنامه حاوی 28 سوال چهار گزینه­ای است. سوالات به ترتیب از صفر تا 3 نمره گذاری می­شود و جمع نمره­های 28 گانه، نمره کل مقیاس را تشکیل می­دهد که دامنه ی آن از صفر تا 84 است(کار، 2004؛ نقل از علیپور وآگاه هریس، 1386). آرجیل پس از رایزنی با آرون یک، بر آن شد تا جمله های فهرست افسردگی بک را معکوس کند و به این ترتیب 21 گزاره تهیه کرد. سپس 11 گزاره دیگر به آن افزود تا سایر جنبه های شادکامی را نیز در بر بگیرد. سرانجام فهرست 32گزاره ای تهیه کرد و با ایجاد تغییر در برخی از گزاره های آزمون و حذف سه گزاره، فرم نهایی به 29 گزاره تقلیل یافت. بعد از چند سال، آرجیل این فهرست را مورد تجدید نظر قرار داد و فرم تجدیدنظر شده دارای 28 گزاره است. کار (2004، نقل از علیپور وآگاه هریس، 1386). ضریب آلفای 90/0 را در 347 آزمودنی گزارش کردند. پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی، ضریب همبستگی 81/0 را به دست داد. علی پور (1386؛ نقل از ابوالقاسمی و نریمانی، 1384) در پژوهشی روایی آزمون با آلفای کرونباخ در داخل کشور محاسبه شده و 93/0 به دست آمد که همسانی درونی مقیاس بین خوب تا عالی است و پایایی آن با استفاده از روش بازآمایی، ضریب همبستگی 87/0 را به دست داد        
منتشر شده در
 • تحقیق قلب(قلب چیست و چگونه کار می کند؟) پزشکی 14 921
 • تحقیق قلب(قلب چیست و چگونه کار می کند؟) پزشکی 14 921 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق قلب(قلب چیست و چگونه کار می کند؟) پزشکی 14 921 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • مبانی نظری ازدواجهای فامیلی وبیماریهای ژنتیکی علوم انسانی 40 610
 • مبانی نظری ازدواجهای فامیلی وبیماریهای ژنتیکی علوم انسانی 40 610 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری ازدواجهای فامیلی وبیماریهای ژنتیکی علوم انسانی 40 610 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری…

 • ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم آزمون ارشد 150 1,916
 • ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم آزمون ارشد 150 1,916 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ارشد رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی سال 90-91 نوبت دوم آزمون ارشد 150 1,916 از سایت اصلی و دانلود با…

 • دانلود مقاله در مورد قانون مالیاتهای مستقیم حسابداری 100 718
 • دانلود مقاله در مورد قانون مالیاتهای مستقیم حسابداری 100 718 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود مقاله در مورد قانون مالیاتهای مستقیم حسابداری 100 718 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلود مقاله…

 • پاورپوینت کلیه ها پزشکی 10 1,914
 • پاورپوینت کلیه ها پزشکی 10 1,914 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت کلیه ها پزشکی 10 1,914 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت کلیه ها پزشکی 10 1,914 در لینک زیر موجود…

 • مبانی نظری جذب و حفظ مشتری، بانکداری الکترونیک، بازاریابی بانکی علوم انسانی 55 567
 • مبانی نظری جذب و حفظ مشتری، بانکداری الکترونیک، بازاریابی بانکی علوم انسانی 55 567 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری جذب و حفظ مشتری، بانکداری الکترونیک، بازاریابی بانکی علوم انسانی 55 567 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *