پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا علوم انسانی 2 472

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا علوم انسانی 2 472 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا علوم انسانی 2 472 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا علوم انسانی 2 472 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

دانلود

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا   پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا: به منظور سنجش رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا با 19 گویه بهره گرفته شده است. در این مطالعه برای بررسی روایی پیشگو از فرم كوتاه این پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعات متعدد خارجی تایید شده است. در مطالعات داخلی نیز روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفته است. از جمله در مطالعه غلامی و همكاران، ضریب پایایی این ابزار ٨٧/٠ گزارش شده است (به نقل از غلامی فشارکی، 1390).
منتشر شده در
 • تحقیق رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی فقه و حقوق اسلامی 57 700
 • تحقیق رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی فقه و حقوق اسلامی 57 700 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق رشته حقوق درباره جرم آدم ربایی فقه و حقوق اسلامی 57 700 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم مقالات ترجمه شده isi 14 846
 • راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم مقالات ترجمه شده isi 14 846 دریافت محصول کامل و اصلی درباره راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم مقالات ترجمه شده isi 14 846 از سایت…

 • پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,438
 • پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,438 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,438 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,438 در لینک زیر موجود…

 • تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,004
 • تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,004 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تراش طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,004 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تراش طراحی…

 • طرز تهیه ذغال طرح های توجیهی و کارآفرینی 12 597
 • طرز تهیه ذغال طرح های توجیهی و کارآفرینی 12 597 دریافت محصول کامل و اصلی درباره طرز تهیه ذغال طرح های توجیهی و کارآفرینی 12 597 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب طرز تهیه…

 • عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی علوم انسانی 101 557
 • عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی علوم انسانی 101 557 دریافت محصول کامل و اصلی درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی علوم انسانی 101 557 از سایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *