پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان علوم انسانی 5 496

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان علوم انسانی 5 496 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان علوم انسانی 5 496 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان علوم انسانی 5 496 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

دانلود

پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان روش نمره گذاری نمره گذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت، یعنی از 0 تا 4 (الف = صفر، ….، ث = 4) برای محورهای 1 تا 12 و در رابطه با سوال های اضافی (1 و 0) برای بلی و خیر، طراحی شده است. مجموع نمرات مربوط به سوالهای اضافی تقسیم بر عدد 9 می شود و سپس این نمره با نمره 12 محور اصلی، جمع می شود. کل نمره با مقیاس تراز شده برای جامعه مورد مطالعه پرسشنامه مورد مقایسه و جایگاه فرد از نظر میزان افسردگی، مشخص می گردد. پایایی (اعتبار) و روایی روایی پرسشنامه از طریق ارجاع مقیاس به 10 متخصص بالینی کودک سنجیده شد و پس از تغییرات لازم بر روی 1456 نفر از کودکان ایرانی (سن 7 تا 18 ساله) به اجرا درآمد. هنجار 0نرم) حاصل این تلاش وبده است. اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ، معادل 86/0 می باشد. از این مقیاس در چند پژوهش گسترده استفاده شده است. نمره تراز شده معنای نمره نمره خام 1 فقدان افسردگی 1-0 2 افسردگی خفیف 7-2 3 افسردگی متوسط 18-8 4 افسردگی شدید 28-19 5 افسردگی بسیار شدید 29     منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز. آزمونهای روان شناختی. نشر ویرایش ، 1389.  
منتشر شده در
 • دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی) معماری 10 775
 • دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی) معماری 10 775 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی آوا آهنگ (نمونه مشابه مسکونی) معماری 10 775 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • پاورپوینت كارآفرینی طرح های توجیهی و کارآفرینی 165 957
 • پاورپوینت كارآفرینی طرح های توجیهی و کارآفرینی 165 957 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت كارآفرینی طرح های توجیهی و کارآفرینی 165 957 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت كارآفرینی طرح های…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بلوغ سازمانی علوم انسانی 28 658
 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق بلوغ سازمانی علوم انسانی 28 658 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پیشینه و مبانی نظری تحقیق بلوغ سازمانی علوم انسانی 28 658 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی کارآموزی 40 521
 • گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی کارآموزی 40 521 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی کارآموزی 40 521 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • درس زندگی زبان خارجه 25 1,231
 • درس زندگی زبان خارجه 25 1,231 دریافت محصول کامل و اصلی درباره درس زندگی زبان خارجه 25 1,231 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب درس زندگی زبان خارجه 25 1,231 در لینک زیر موجود…

 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS) علوم انسانی 2 351
 • مقیاس تاب آوری (CD-RIS) علوم انسانی 2 351 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقیاس تاب آوری (CD-RIS) علوم انسانی 2 351 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مقیاس تاب آوری (CD-RIS) علوم انسانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *