پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 393

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 393 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 393 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 393 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

دانلود

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) در این مقیاس کلی، چهار مقیاس فرعی وجود دارد که هر یک 10 سوال را شامل می شود. مقیاسهای فرعی عبارتند از: 1) هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه 2) تجربه خواهی 3) عدم بازداری 4) حساسیت به کسالت. برای تعیین نمره خود در هر یک از مقیاس های فرعی، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخهای شما مطابقت می کند جمع بزنید. پایایی و روایی قابلیت اعتماد درونی مناسبی در محدوده 87/0-84/0 دارد و برای زیرمقیاس های آن به این شرح از اعتماد درونی برخوردار است : ماجراجویانه (81/0)، هیجان زدگی (87/0)، تجربه جویی (81/0) و بازداری زدایی (85/0) و حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال (88/0) گزارش شده است (به نقل محبوبیٰ 1390). لازم به ذکر است که در ایران، پایایی ابزار استرس شغلی آلتمایر با استفاده از روش بازآزمایی، 86 درصد به دست آمده است و پایایی ابزار هیجان خواهی زاکرمن نیز با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون برابر 85 درصد محاسبه شده است (به نقل از محبوبیٰ 1390).
منتشر شده در
 • کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت زبان و ادبيات فارسي 125 1,556
 • کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت زبان و ادبيات فارسي 125 1,556 دریافت محصول کامل و اصلی درباره کتاب مجموعه زبان و ادبیات فارسی معانی بیان و بلاغت زبان و ادبيات فارسي 125 1,556 از سایت…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان نیر جغرافیا 1 1,446
 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان نیر جغرافیا 1 1,446 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نقشه ی زمین شناسی شهرستان نیر جغرافیا 1 1,446 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب نقشه ی زمین شناسی…

 • پرسشنامه توانمند سازی علوم انسانی 2 389
 • پرسشنامه توانمند سازی علوم انسانی 2 389 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه توانمند سازی علوم انسانی 2 389 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه توانمند سازی علوم انسانی 2 389 در…

 • تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید شیشه خود تمیز کن طرح های توجیهی و کارآفرینی 32 562
 • تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید شیشه خود تمیز کن طرح های توجیهی و کارآفرینی 32 562 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید شیشه خود تمیز کن طرح های توجیهی و کارآفرینی 32 562 از سایت اصلی و…

 • جزوه‌ی آموزشی مبانی مهندسی اینترنت (تصویری) کامپیوتر 20 1,193
 • جزوه‌ی آموزشی مبانی مهندسی اینترنت (تصویری) کامپیوتر 20 1,193 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه‌ی آموزشی مبانی مهندسی اینترنت (تصویری) کامپیوتر 20 1,193 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب جزوه‌ی آموزشی مبانی مهندسی…

 • تحقیق کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه طرح های توجیهی و کارآفرینی 52 385
 • تحقیق کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه طرح های توجیهی و کارآفرینی 52 385 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه طرح های توجیهی و کارآفرینی 52 385 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *