پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 391

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 391 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 391 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 391 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

دانلود

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) در این مقیاس کلی، چهار مقیاس فرعی وجود دارد که هر یک 10 سوال را شامل می شود. مقیاسهای فرعی عبارتند از: 1) هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه 2) تجربه خواهی 3) عدم بازداری 4) حساسیت به کسالت. برای تعیین نمره خود در هر یک از مقیاس های فرعی، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخهای شما مطابقت می کند جمع بزنید. پایایی و روایی قابلیت اعتماد درونی مناسبی در محدوده 87/0-84/0 دارد و برای زیرمقیاس های آن به این شرح از اعتماد درونی برخوردار است : ماجراجویانه (81/0)، هیجان زدگی (87/0)، تجربه جویی (81/0) و بازداری زدایی (85/0) و حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال (88/0) گزارش شده است (به نقل محبوبیٰ 1390). لازم به ذکر است که در ایران، پایایی ابزار استرس شغلی آلتمایر با استفاده از روش بازآزمایی، 86 درصد به دست آمده است و پایایی ابزار هیجان خواهی زاکرمن نیز با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون برابر 85 درصد محاسبه شده است (به نقل از محبوبیٰ 1390).
منتشر شده در
 • دانلود تحقیق در موردروانــشناسی عمومی 2 عمران و نقشه کشی 105 541
 • دانلود تحقیق در موردروانــشناسی عمومی 2 عمران و نقشه کشی 105 541 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق در موردروانــشناسی عمومی 2 عمران و نقشه کشی 105 541 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی علوم انسانی 10 883
 • تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی علوم انسانی 10 883 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی علوم انسانی 10 883 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تکنیک‌های افزایش صمیمیت در…

 • گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر کارآموزی 102 647
 • گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر کارآموزی 102 647 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر کارآموزی 102 647 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کاراموزی…

 • مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی علوم انسانی 82 625
 • مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی علوم انسانی 82 625 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی مدیریت 20 599
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی مدیریت 20 599 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی مدیریت 20 599 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری وپیشینه تحقیق…

 • تحقیق کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو) طرح های توجیهی و کارآفرینی 53 402
 • تحقیق کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو) طرح های توجیهی و کارآفرینی 53 402 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی تولید تابلوهای معرق کاری(به ظرفیت 500 تابلو) طرح های توجیهی و کارآفرینی 53 402 از سایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *