پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 389

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 389 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 389 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) علوم انسانی 5 389 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

دانلود

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) در این مقیاس کلی، چهار مقیاس فرعی وجود دارد که هر یک 10 سوال را شامل می شود. مقیاسهای فرعی عبارتند از: 1) هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه 2) تجربه خواهی 3) عدم بازداری 4) حساسیت به کسالت. برای تعیین نمره خود در هر یک از مقیاس های فرعی، تعداد پاسخ هایی را که با پاسخهای شما مطابقت می کند جمع بزنید. پایایی و روایی قابلیت اعتماد درونی مناسبی در محدوده 87/0-84/0 دارد و برای زیرمقیاس های آن به این شرح از اعتماد درونی برخوردار است : ماجراجویانه (81/0)، هیجان زدگی (87/0)، تجربه جویی (81/0) و بازداری زدایی (85/0) و حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال (88/0) گزارش شده است (به نقل محبوبیٰ 1390). لازم به ذکر است که در ایران، پایایی ابزار استرس شغلی آلتمایر با استفاده از روش بازآزمایی، 86 درصد به دست آمده است و پایایی ابزار هیجان خواهی زاکرمن نیز با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون برابر 85 درصد محاسبه شده است (به نقل از محبوبیٰ 1390).
منتشر شده در
 • پاورپوینت فیلتر مغناطیسی گاز شیمی 44 1,600
 • پاورپوینت فیلتر مغناطیسی گاز شیمی 44 1,600 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت فیلتر مغناطیسی گاز شیمی 44 1,600 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت فیلتر مغناطیسی گاز شیمی 44 1,600 در…

 • پاوورپوینت مهندسی مجدد مدیریت 12 1,138
 • پاوورپوینت مهندسی مجدد مدیریت 12 1,138 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاوورپوینت مهندسی مجدد مدیریت 12 1,138 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاوورپوینت مهندسی مجدد مدیریت 12 1,138 در لینک زیر موجود…

 • دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) مدیریت 35 779
 • دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) مدیریت 35 779 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) مدیریت 35 779 از سایت اصلی و…

 • تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج کشاورزی 98 855
 • تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج کشاورزی 98 855 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق بررسی روشهای مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مرفولوژیك و فیزیولوژیك برنج کشاورزی 98 855 از سایت…

 • پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC علوم انسانی 3 535
 • پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC علوم انسانی 3 535 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان MASC علوم انسانی 3 535 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه چندبعدی اضطراب كودكان…

 • بوق ممتد سی شارپ | # C 1 1,574
 • بوق ممتد سی شارپ | # C 1 1,574 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بوق ممتد سی شارپ | # C 1 1,574 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بوق ممتد سی شارپ…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *