پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی علوم انسانی 3 390

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی علوم انسانی 3 390 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی علوم انسانی 3 390 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی علوم انسانی 3 390 در لینک زیر موجود میباشد پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

دانلود

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه دارای 6 سوال بوده که طیف پاسخ دهی به این سوالات با همدیگر متفاوت می باشد. به عبارتی، گزینه ای در یک سوال ممکن است با همان گزینه در سوال دیگر امتیاز متفاوتی داشته باشد روایی و پایایی از آنجا که پرسشنامه ی مذکور، استاندارد هستند و بارها در تحقیقات پژوهشگران استفاده شده است، بنابراین روایی آن‌ها به طور خود به خود تأیید شده است. در پژوهش ضرغامی و همکاران (1391)، برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در شغل با استفاده از نرم افزار اِس پی اِس اِس، 812/0 به دست آمد. منبع: مقیمی، سیدمحمد، 1388، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، چاژ نهرات، انتشارات ترمه.
منتشر شده در
 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 90 حسابداری 4 1,134
 • آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 90 حسابداری 4 1,134 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 90 حسابداری 4 1,134 از سایت اصلی و…

 • تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 657
 • تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 125 657 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته…

 • پاسخ فعالیت، خودآزمایی ،فکر کنید ،آزمایش کنید و مقایسه کنید درس هشتم از علوم نهم جزوات درسی 1 9,846
 • پاسخ فعالیت، خودآزمایی ،فکر کنید ،آزمایش کنید و مقایسه کنید درس هشتم از علوم نهم جزوات درسی 1 9,846 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاسخ فعالیت، خودآزمایی ،فکر کنید ،آزمایش کنید و مقایسه کنید درس هشتم از علوم نهم…

 • بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 109 502
 • بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 109 502 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین متغیرهای كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 109 502…

 • بررسی جایگاه تشویق در نظام آموزشی علوم تربیتی 10 1,770
 • بررسی جایگاه تشویق در نظام آموزشی علوم تربیتی 10 1,770 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی جایگاه تشویق در نظام آموزشی علوم تربیتی 10 1,770 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی جایگاه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی علوم انسانی 30 559
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی علوم انسانی 30 559 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی علوم انسانی 30 559 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *