پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان مدیریت 137 1,429

پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان مدیریت 137 1,429 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان مدیریت 137 1,429 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان مدیریت 137 1,429 در لینک زیر موجود میباشد این پاورپوینت در مورد رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان در 135 اسلاید زیبا شاملرهبری سازمانها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان،مدیریت سازمان،رهبری،رهبری سازمانی،دیدگاهها نسبت به رهبری،تعریف رهبری،رهبران سازمانی ،ویژگیهای رهبران موفق،تئوریها و رویکردهای رهبری ،رویکردهای رهبری و…می باش دکتر ناصر محمدی مشاور معاون حقوقی و توسعه

دانلود

این پاورپوینت در مورد رهبری سازمانها و تفاوت مدیریت ورهبری در سازمان در 135 اسلاید زیبا شامل:رهبری سازمانها و تفاوتمدیریت و رهبری در سازمان،مدیریت سازمان،رهبری،رهبریسازمانی،دیدگاهها نسبت به رهبری،تعریف رهبری،رهبران سازمانی،ویژگیهای رهبران موفق،تئوریها و رویکردهای رهبری ،رویکردهایرهبری و….می باشد. بخش از متن: فرایندی که مدیریت می کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثرانجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنانرا از روی میل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند. بنابراینرهبری جزئی از مدیریت است  و این وظیفه مانند برنامه ریزی،سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. مهمترین نکته در رهبری نفوذ و اثر گذاری است. اصولا قدرت عبارتاست از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی استکه مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران میشود. رهبری با نفوذ بر دیگران تحقق می یابد و نفوذ نیز از قدرت سرچشمه می گیرد.  رهبری عبارت است از توانایی در اعمال نفوذ بر گروه و سوق دادن آنبه هدف  های مورد نظر. منبع این قدرت یا اعمال نفوذ جنبهرسمی دارد، همانند تکیه زدن بر مسند مدیریت، در یک سازمان. ازآنجا که مقام مدیریت جنبه رسمی دارد و اختیارت به صورت رسمی به ویداده می شود، امکان دارد یک نفر در نتیجه گرفتن یک پست، در یکسازمان نقش رهبری بپذیرد. سرپرست کسی است که امور گروهی از افراد و اداره یک واحدسازمانی را به عهده دارد. طبعا”رئیس”هم یک سرپرست است، زیراکارهای سازمان را توسط افراد انجام می دهد. اداره کنندگان، مدیرانو روسا همه سرپرستند کارفرما نیز به نوعی سرپرست است. زیرا ادارهی گروهی از کارگران وکارمندان را در خط مقدم کار و تولید به عهدهدارد. اما رئیس کلمه ای است که بیشتر در سازان های دولتی به کارمی رود و مربوط به اداره واحد قسمت یا بخشی از سازمان های عمومیاست. واژه های (سرپرستی –  مدیریت – رهبری) در محاوراتروزمره بسیار زیاد به کار میروند، اما آنچه که در این خصوص برایبسیاری از افراد ناشناخته است، تفاوتها؛ انواع؛ وظایف و نقشهایهریک از دارندگان این عناوین یعنی: (سرپرست –  مدیر – رهبر)است. تعریف سرپرستی: علم و هنر هدایت و رهبری، نظارت وکنترل بر زیردستان راسرپرستی گویند. تعریف سرپرست: سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت هایسازمان رابه وسیله زیردستان(نیروی خط مقدم کار و تولید)به انجاممیرساند. به عبارت دیگر، سرپرستان مدیرانی هستند که بطور مستقیممسئولیت هدایت کار و فعالیت کارکنان و زیردستان بلافصل را بر عهدهدارند بنابراین: سرپرست کیست؟ بنا بر تعریف، سرپرست به کسی اطلاق می‌گردد که دیگران راهدایت و اداره می‌کند و در سازمان برخلاف سایر رده‌های مدیریتیافراد غیرمدیر را اداره می‌کند. در فرهنگ آمریکایی از سرپرست بهعنوان پیشرو نام برده می‌شود و در متون فارسی سرپرست مترادف، باسرور، بزرگ و رئیس می‌باشد و سرپرست به معنای مواظبت، ریاست وسروری است. هدایت و رهبری سازمانی مهمترین نکتهدر رهبری نفوذ و ا  
منتشر شده در
 • دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود جغرافیا 2 1,087
 • دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود جغرافیا 2 1,087 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود شیپ فایل خطوط همبارش حوضه آبریز رودخانه های بین قره سو و گرگانرود جغرافیا 2 1,087…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم تحقیق) روانشناسی 23 644
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم تحقیق) روانشناسی 23 644 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم تحقیق) روانشناسی 23 644 از سایت…

 • تحقیق پزشكی -بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کا نسر معده بستری 80ص پزشکی 80 1,322
 • تحقیق پزشكی -بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کا نسر معده بستری 80ص پزشکی 80 1,322 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق پزشكی -بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کا نسر معده بستری 80ص پزشکی 80 1,322…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی علوم انسانی 18 726
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی علوم انسانی 18 726 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی علوم انسانی 18 726 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز علوم انسانی 3 502
 • پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز علوم انسانی 3 502 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز علوم انسانی 3 502 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز علوم انسانی…

 • دانلود تحقیق جامع زلزله در ایران زمین شناسی و نفت 37 1,431
 • دانلود تحقیق جامع زلزله در ایران زمین شناسی و نفت 37 1,431 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق جامع زلزله در ایران زمین شناسی و نفت 37 1,431 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *