مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) علوم انسانی 2 419

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) علوم انسانی 2 419 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) علوم انسانی 2 419 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) علوم انسانی 2 419 در لینک زیر موجود میباشد مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

دانلود

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS) این مقیاس در سال 1988 توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای 20 گویه است که در مقابل هر گویه، طیف 5 گزینه ای از بسیار کم (نمره 1) و بسیار زیاد (نمره 5) قرار دارد که توسط آزمودنی رتبه بندی می‌شود و دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس 10 تا 50 است (به نقل از بخشی پور و دژکام، 1384). پایایی و روایی : ضریب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 88/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 87/0 است در اعتبار آزمون از راه باز آزمایی با فاصله 8 هفته ای برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 68/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 71/0 گزارش شده است (واتسون، کلارک و تلگن، 1988؛ به نقل از بخشی پور و دژکام، 1384). در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد. برازش مدل با دو عامل و 20 ماده بررسی شد.
منتشر شده در
 • آشنایی با معماری صدر مسیحیت معماری 16 506
 • آشنایی با معماری صدر مسیحیت معماری 16 506 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آشنایی با معماری صدر مسیحیت معماری 16 506 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب آشنایی با معماری صدر مسیحیت معماری…

 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی علوم انسانی 5 445
 • پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی علوم انسانی 5 445 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی علوم انسانی 5 445 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی علوم انسانی…

 • ساماندهی معابر جدید با الگو پذیری از معابر بافت قدیم مدیریت 9 2,817
 • ساماندهی معابر جدید با الگو پذیری از معابر بافت قدیم مدیریت 9 2,817 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ساماندهی معابر جدید با الگو پذیری از معابر بافت قدیم مدیریت 9 2,817 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • سوالات امتحانی زیست شناسی و آزمایشگاه استعدادهای درخشان سال دوم آموزش متوسطه رشته تجربی دی ماه 1394 نمونه سوالات دبیرستان 5 1,859
 • سوالات امتحانی زیست شناسی و آزمایشگاه استعدادهای درخشان سال دوم آموزش متوسطه رشته تجربی دی ماه 1394 نمونه سوالات دبیرستان 5 1,859 دریافت محصول کامل و اصلی درباره سوالات امتحانی زیست شناسی و آزمایشگاه استعدادهای درخشان سال دوم آموزش متوسطه…

 • دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات حسابداری 26 948
 • دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات حسابداری 26 948 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق جامع و کامل حسابــداری وقف و موقوفات حسابداری 26 948 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • گزارش کاراموزی دكوراسیون داخلی ساختمان کارآموزی 75 474
 • گزارش کاراموزی دكوراسیون داخلی ساختمان کارآموزی 75 474 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کاراموزی دكوراسیون داخلی ساختمان کارآموزی 75 474 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کاراموزی دكوراسیون داخلی ساختمان کارآموزی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *