مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات علوم انسانی 30 494

مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات علوم انسانی 30 494 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات علوم انسانی 30 494 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات علوم انسانی 30 494 در لینک زیر موجود میباشد مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات

دانلود

مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیقتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docبخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::   1 – 2 مقدمه.. 17 5 – 2 اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات.. 23 6 – 2 گزارشات پیش بینی مدیریت و استفاده کنندگان از این گزارشات   24 7- 2 فواید پیش بینی های مدیریت  برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص.. 25 8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی.. 26 9-2 تعریف تصمیم گیری.. 28 10-2 رفتار هزینه بر اساس نظریه جدید.. 29 11-2 پیش بینی مدیریت و خطای پیش بینی مدیریت.. 29 12-2 عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده.. 31 1-12-2 ساختار سرمایه 33 2-12-2 رابطه طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران 33 3-12-2 نوع اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارشات پیش بینی مدیریت 34 13-2 فرضیه انتظارات تطبیقی و تاثیر گزارشات پیش بینی مدیریت بر آن   34 14-2 خلاصه فصل.. 37     1 – 2 مقدمه ما با مبنا قرار دادن مدل “چسبندگی هزینه” که توسط اندرسن و همکارانش در سال 2003 پایه گذاری شد؛ در صدد آن برآمدیم که رفتار مدیران ایرانی را در نحوه ی پیش بینی های عائدی های سالانه، مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه تحقیق بر آن شدیم که نحوه ی پیش بینی فروش و هزینه ها را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا عایدی ها، خود حاصل جبری فروش و هزینه هاست؛ و پیدا شدن هرگونه خطا در پیش بینی عایدها را می توان به خطا در پیش بینی فروش، خطا در پیش بینی هزینه ها و یا خطا درپیش بینی هر دو، نسبت داد. از نظر تئوری، “بها” عبارت است ازفدا کردن منابع، به منظور ایجاد خدمت یا محصول برای فروش، با هدف بدست آوردن منافع در آینده (عثمانی، 1385). ازآنجایی که فرآیند بودجه بندی با پیش بینی فروش شروع می شود (آتکینسن، بنکر و یانگ[1]، 1997).                                                  عقل سلیم حکم می کند؛ که تنها در صورت انتظار از وجود فروش (بنگاه های تولیدی)، مدیران مبادرت به صرف هزینه کنند؛ پس عموما” باید انتظار داشت که، هزینه ها با افزایش انتظار فروش، افزایش یابند؛ و با کاهش انتظار فروش، هزینه ها نیزکاهش یابند. در واقع مدیران زمانی هزینه می کنند که اطمینان معقولی از منفعت آتی آن داشته باشند. موارد بالا نشان می دهد که توجه به ارتباط بین فروش پیش بینی شده و هزینه های پیش بینی شده، فراهم کننده ی اطلاعات عمیق تری در رابطه با چارچوب رفتار پیش بینی مدیران از عائدی ها در اختیار ما قرار می دهد. با توجه به بندهای 6 ، 7 و 8 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در تاریخ 3/5/86  هجری شمسی، به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. بندها به شرح ذیل می باشند: 6-  برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملكرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر. 7-  پیش‌بینی عملكرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملكرد واقعی3، 6 و 9 ماهه وسالانه، حداكثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن توسط ناشر. 8-  پیش‌بینی عملكرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداكثر 20 روز پس از ارائۀ اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر. دسترسی به پیش بینی های مدیریت در ایران، فراهم کننده ی فرصتی منحصر به فرد برای پی بردن به چگونگی رفتار مدیریت در رابطه با پیش بینی هزینه ها، فراهم می آورد. طبق نظر اندرسن 2003، در زمانی که مدیران پیش بینی کاهش فروش را دارند، برای خود، شروع به برآورد میزان کاهش هزینه ها به همان میزان می کنند؛ حال آنکه هزینه به راحتی بالا رفتن، پایین نخواهد آمد؛ واین ناشی از چسبندگی هزینه است. تحقیقات تجربی نشان می دهد که در زمان انتظار کاهش فروش در آینده توسط مدیریت، نرخ پیش بینی کاهش هزینه ها بزرگتر از نرخ واقعی کاهش هزینه ها، خواهد بود . به زبان ساده تر اگر مدیران پیش بینی کاهش فروش را داشته باشند، شاید به علت خوش بینی، خود خدمتی، درنظر نگرفتن چسبندگی هزینه ها، کمبود اطلاعات و یا سایر عوامل، انتظار دارند هزینه ها نیز سریع کاهش یابند (یاسوکاتا، 2013)؛ حال آنکه نه تنها پیش بینی آنها با واقعیت فاصله دارد ، بلکه در شرایط واقعی نیز به علت چسبندگی هزینه، هزینه ها به نسبت واقعی کاهش فروش، کاهش نمی یابند. اگر؛انتظار(پیش بینی)کاهش فروش        < وهمچنین، در زمان انتظار افزایش فروش در آینده توسط مدیریت، نرخ پیش بینی افزایش هزینه ها کوچکتر از نرخ واقعی افزایش هزینه ها، خواهد بود . به زبان ساده تر اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش را داشته باشند، شاید به علت خوش بینی، خود خدمتی[2]، درنظر نگرفتن چسبندگی هزینه ها، کمبود اطلاعات و یا سایر عوامل، انتظار دارند هزینه ها به کندی افزایش یابند (علی پناه و مشایخی، 1392)؛ حال آنکه نه تنها پیش بینی آنها با واقعیت فاصله دارد، بلکه در شرایط واقعی، هزینه ها به رشد خود ادامه خواند داد. و این رفتار، باعث خطای مضاعف در پیش بینی، و کاهش مطلوبیت گزارشات پیش بینی مدیریت، خواهد شد. اگر؛انتظار(پیش بینی)افزایش فروش      > 2- 2 گسترش ادبیات رفتار هزینه و پیش بینی مدیریت تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 میلادی، در آثار برخی از دانشمندان از جمله سولومون و استابوس ارائه گردید. پس از آن نظرات فراوانی در این زمینه ارائه شد. از جمله نظریه نوریین[3] که عنوان می کند، هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت به ثابت و متغیر تقسیم می شوند و هزینه های متغیر، متناسب با تغییر در سطح فعالیت تغییر می کند (نورین و سدرستن[4] ،1994). برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت با نادیده گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود. در جایی دیگر مینتز می گوید اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های فروش، اداری و عمومی صورت گیرد، تحلیل گران صورت های مالی آن را به عنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند. این تحلیل ممکن است گمراه کننده باشد. زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی واداری چسبنده باشند؛ با افزایش فروش، متناسب با آن حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند (مینتز[5]، 1994). مطالعات اندرسن، بنکر و جان کرمن در سال 2003 نیز نشان دهنده رفتار چسبنده هرینه های توزیع و فروش بود. [1] Atkinson, Banker & Young [2] self – serving [3] Noreen, E [4] Noreen & Soderstrom [5] Mintz
منتشر شده در
 • پاورپوینت تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی برای فرآیند ها و خطوط انتقال شیمی 33 1,938
 • پاورپوینت تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی برای فرآیند ها و خطوط انتقال شیمی 33 1,938 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت تنظیم نقطه شبنم گاز طبیعی برای فرآیند ها و خطوط انتقال شیمی 33 1,938 از سایت اصلی و…

 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 614
 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 614 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در…

 • گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی کارآموزی 41 438
 • گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی کارآموزی 41 438 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کارآموزی در ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی کارآموزی 41 438 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,569
 • پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,569 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,569 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت فرآیندهای گاز شیمی 39 1,569 در لینک زیر موجود…

 • ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,095
 • ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,095 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ترمز طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,095 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب ترمز طراحی…

 • پاورپوینت آموزش سمینار مسائل مالی ، پول شویی مدیریت مالی 13 1,405
 • پاورپوینت آموزش سمینار مسائل مالی ، پول شویی مدیریت مالی 13 1,405 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت آموزش سمینار مسائل مالی ، پول شویی مدیریت مالی 13 1,405 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *