مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو علوم انسانی 35 1,046

مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو علوم انسانی 35 1,046 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو علوم انسانی 35 1,046 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو علوم انسانی 35 1,046 در لینک زیر موجود میباشد مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو

دانلود

مبانی نظری تاریخچه بهره وری، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل، ساختار الگو توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری 3-1-مقدمه    313-2-تاریخچه بهره¬وری    323-3-بهره¬وری، اهداف و تعاریف آن    343-4-بهره¬وری جزئی    363-5-بهره¬وری کل عوامل تولید    373-6-بهره¬وری کلی    373-7-بهره¬وری و شاخص¬های آن     383-7-1-شاخص بهره¬وری جزیی (PFP)    393-7-2-شاخص بهره¬وری كل (TFP)    393-8-عوامل مؤثر بر بهره¬وری کل عوامل    40الف) سرمایه¬گذاری خارجی    40عنوان     صفحه ب) تحقیق و توسعه    40ج) سیاست تجاری    40د) آموزش و تحصیلات    44ه) کارایی و دانش مدیریت    443-9-اندازه¬گیری بهره¬وری کل عوامل    463-9-1-روش¬های غیر پارامتری    463-9-2-روش پارامتری    463-9-2-1-پسماند سولو    483-10-ساختار الگو    483-11-تعریف متغیرها    513-12-روش تحقیق    513-13-انواع مدل¬های داده¬های ترکیبی سری زمانی (پانل)    523-14-آزمون ایستایی در داده¬های ترکیبی    543-14-1-آزمون لوین و لین و چو    543-14-2-آزمون آیم، پسران و شین    563-14-3-آزمون فیشر    583-15-آزمون‌های تشخیص    593-15-1-آزمون چاو    593-15-2-آزمون بروش- پاگان    603-15-3-آزمون هاسمن    613-1-مقدمهتجارت خارجی می¬تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهره¬وری بازتاب و نمود پیدا می¬کند، لذا می¬توان از بهره¬وری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.در مورد عوامل موثر بر بهره¬وری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیه¬های متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کرده¬اند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می¬شود که، بنگاهها از نوآوری¬های بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا می¬کنند که، تماس¬های مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین¬المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید می-گردد. با این وجود، تلاش¬هایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهره¬وری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه-گیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001 ) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهره¬وری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ،‌ 1998 )برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا “اقتصاد باز” بر بهره¬وری را از منظر “سرریز  دانش فنی” ناشی از تماس¬هایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار می¬کنند، مورد بررسی قرار می¬دهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998 )بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا “اقتصاد باز” را از دیدگاه “رقابت”، مورد توجه قرار می¬دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری می¬پندارد (ادواردز، 1998 ) و لارنس شواهدی را ارائه می¬دهند که، از تأثیر رقابت بین¬المللی بر رشد بهره¬وری کل حکایت دارد. (لورنس،  1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بین¬المللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج می¬کند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار می¬نماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایت¬های مقداری یا تعرفه¬ای، جهت حمایت از صنایع در کشورها می¬تواند به زیان بهره¬وری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993 ) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهره‌وری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار داده¬اند.هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهره¬وری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشم¬انداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب می¬شود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهره¬وری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.3-2-تاریخچۀ بهره وریامروزه بهبود بهره¬وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده است و توفیق در تسریع روند بهبود بهره¬وری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می¬باشد. شرایط محیطی-اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی متفاوت کشورها، ایجاب می¬کند که رویکردهای بهبود بهره¬وری دارای ویژگی¬های خاصی باشد. اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقای بهره¬وری و تسریع در روند توسعه موفق بوده¬اند در خور توجه است، گستردگی و همبستگی فعالیتهای ارتقای بهره¬وری، در چارچوب یک حرکت ملی می-باشد.بهبود بهره¬وری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام¬های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره¬وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی-تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.اما واژه «بهره¬وری»، برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی و طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) بکار برده شد. « کنه » با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره¬وری در بخش کشاورزی می¬دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره¬وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دورۀ نهضت مدیریت علمی در اوایل سال¬های ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران دربارۀ تقسیم کار، بهبود روش¬ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور مثال، اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم، اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته می¬شود کارایی او ۹۶% است.
منتشر شده در
 • تحقیق آماری بررسی تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی روانشناسی 37 1,085
 • تحقیق آماری بررسی تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی روانشناسی 37 1,085 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق آماری بررسی تاثیر مقدار درآمد افراد بر میزان رضایتمندی از زندگی روانشناسی 37 1,085 از سایت اصلی و…

 • پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز علوم انسانی 3 403
 • پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز علوم انسانی 3 403 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز علوم انسانی 3 403 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسش‌نامۀ خود پندارۀ راجرز علوم انسانی…

 • دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی عمران و نقشه کشی 217 617
 • دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی عمران و نقشه کشی 217 617 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق در موردسمینار روش پژوهش و رساله نویسی عمران و نقشه کشی 217 617 از سایت اصلی و…

 • مواد افزودنی در تحقیق های سد سازی عمران و نقشه کشی 23 648
 • مواد افزودنی در تحقیق های سد سازی عمران و نقشه کشی 23 648 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مواد افزودنی در تحقیق های سد سازی عمران و نقشه کشی 23 648 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • پاورپوینت نظارت و كنترل در مدیریت سازمان مدیریت 17 794
 • پاورپوینت نظارت و كنترل در مدیریت سازمان مدیریت 17 794 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت نظارت و كنترل در مدیریت سازمان مدیریت 17 794 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت نظارت…

 • دانلود پاورپوینت 60قانون جذب و موفقیت عمومی 60 582
 • دانلود پاورپوینت 60قانون جذب و موفقیت عمومی 60 582 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت 60قانون جذب و موفقیت عمومی 60 582 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلود پاورپوینت 60قانون جذب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *