مبانی نظری بزهکاری,مفهوم بزهکاری,انواع بزهکاری,قتل,جرم،قتل های سریالی علوم انسانی 71 644

مبانی نظری بزهکاری,مفهوم بزهکاری,انواع بزهکاری,قتل,جرم،قتل های سریالی علوم انسانی 71 644 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری بزهکاری,مفهوم بزهکاری,انواع بزهکاری,قتل,جرم،قتل های سریالی علوم انسانی 71 644 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری بزهکاری,مفهوم بزهکاری,انواع بزهکاری,قتل,جرم،قتل های سریالی علوم انسانی 71 644 در لینک زیر موجود میباشد مبانی نظری بزهکاریمفهوم بزهکاریانواع بزهکاریقتلجرم،قتل های سریالی

دانلود

مبانی نظری بزهکاری,مفهوم بزهکاری,انواع بزهکاری,قتل,جرم،قتل های سریالی   توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق توضیحات نظری کامل در مورد متغیر رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری   بزهکاری     8مفهوم بزهکاری     9انواع بزهکاری     10بزهکاری اتفاقی و حرفه ای     11بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی     12 بزهکاری بزرگسالان و اطفال    13بزهکاری مردان و بزهکاری زنان    14طبقه بندی بزهکاران    15طبقه بندی لمبروزو    16طبقه بندی زیلینگ    16طبقه بندی زابو    17طبقه بندی پیناتل    17نظریه های بزهکاری     19تبیین های زیست شناختی    19سیماشناسی     19جمجمه شناسی     20دیدگاه اثبات گرایی    20نظریه های تیپ بدنی     21تبیین های روان شناختی     24نظریه یادگیری اجتماعی     24نظریه کنترل اجتماعی     26نظریه فشار    27نظریه خنثی سازی     29نظریه برچسب زنی     30نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی    31نظریه رادیکال بزهکاری     31نظریه های تلفیقی بزهکاری    32نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر    33جرم    34انواع جرائم     35قتل     36قتل های سریالی     40تعریف لغوی    40تعریف اصطلاحی     40ارکان قتل سریالی     42انواع قتل های سریالی     44ویژگی های قاتلان سریالی    46گونه شناسی قتل های سریالی     50انگیزه شناسی قتل های سریالی     53ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی     59مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی     61مدل کنترل آسیب هیکی     61مدل انگیزش رسلر    62مدل تلفیقی آریگو و پورسل     631-2 بزهکاری عملاً هیچ روزی نیست که خبری از جرایم جوانان در رسانه ها نباشد. آمارها از سالی به سال دیگر تغییر می کند، اما به طور کلی نرخ بزهکاری به ویژه اقدامات خشونت آمیز بیش از نسل گذشته بوده است(لاندمن ، 1993، به نقل از شومیکر ، ابراهیمی قوام، 1389).بزهکاری، همانند فقر، جهل و بیماری همواره در جوامع انسانی حضوری چشمگیر داشته است. اندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این معما بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب جرم می شوند و هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی را نادیده می گیرند و حال آن که ، بیش تر مردم به  این قواعد پای بندند و بدان به دیده احترام می نگرند(ولد ، شجاعی 1388).بزهکاری هنوز به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی می شود و به دلیل رکود اقتصادی مسائل اجتماعی تأثیرگذار بر جوانان، شاید نرخ آن افزایش هم پیدا کند. رفتار مجرمانه جوانان انواع فعالیت ها را دربر   می گیرد، علاوه بر رفتار مجرمانه ، جوانان ممکن است اقدامات غیرقانونی نیز مرتکب شوند که تنها برای گروه سنی آنها رفتار جرم آمیز به حساب آید. (شومیکر، ابراهیمی قوام 1389).در جامعه شناسی انحرافات هرگونه رفتار، عقیده یا شرایطی که هنجارهای اجتماعی را نقص کند انحراف اجتماعی خوانده می شود (احمدی ، 1388).رفتار انحرافی جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بزهکاری نامیده می شود و جوانان مرتکب به این رفتارها را بزهکار می نامند(شومیکر، 1990).بزرگسالان همواره نگران رفتار ناشایست جوانان و نوجوانان خود هستند. شاید این نگرانی و توجه زیاد به انحرافات جوانان، ریشه در این فکر داشته باشد که بزهکار امروز در صورتی که کاری برای تغییر رفتار اجتماعی و سرانجامش نشود، مجرم فردا خواهد بود(شومیکر، ابراهیمی قوام، 1389).شیوع بالای مشکلات رفتاری و جرایم پرخاشگرانه در نوجوانان و صدمات جسمانی و روانی که بر قربانیان آنها وارد می گردد و همچنین صرف منابع هنگفت مالی جهت ترمیم و اصلاح تخریب حاصل از آنها نیاز به توصیف ، شناخت و درمان و بازپروری افراد پرخاشگر و جامعه ستیز را ضروری می نماید(ابوالمعالی، 1389).1-1-2 مفهوم بزهکاری امروزه در اکثر ممالک جهان، جرم به عملی اطلاق می گردد که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد. اما علیرغم این نشانه ظاهری مفهوم جرم به نسبت زمان و مکان متفاوت است. تاریخ، شاهد دگرگونی فراوان این نسبیّت بوده است. برخی اعمال که امروزه اکثر قوانین جهان آنها را جرم تلقی و مرتکب را مجازات        می نمایند ، در دوران گذشته عملی عادی محسوب می شده است. مطالعه قوانین ممالک جهان به خوبی آشکار می نماید که سیر تحول جرم و مجازات و دگرگونی باورهای فرهنگی ، اثر فراوانی در مفهوم بزهکاری داشته است. در فرانسه قرون وسطی ، خودکشی و جادوگری عمل مجرمانه قلمداد می شده است، در حالیکه امروزه کوچکترین بار جزایی متوجه مرتکبین آنها نیست. چه بسیارند اعمالی که در یک جامعه عمل مجرمانه و در کشور دیگری عملی طبیعی و عادی به شمار می روند(نجفی توانا، 1389).بزهکاری، اصطلاحی که به طور کلی به رفتارهای قانون شکنانه نوجوانان(به طور تیپیک حدود 16تا18 سالگی) اطلاق می شود. مفهوم منفی آن این است که بزه در حد جرائم سنگین و جدی نیست. به عبارت دیگر بزهکار نامیدن یک قاتل 14 ساله درست به نظر نمی رسد. بزهکاری اکثراً به اختلال سلوک مربوط است اما در عین حال ممکن است از سایر اختلالات عصبی و روانی نیز ناشی شود. خصوصیات دینامیک مهم و ثابت در بزهکاری تأثیر عمیق گروه همتا در رفتار کودکان بزهکار و نیاز شدید آنها برای پیوسته ماندن با گروه است. معدودی از این کودکان پس از نوجوانی همچنان بزهکار باقی می مانند، حتی ممکن است رفتار بزهکارانه خود را در واکنش به حوادث مثبت و پرثمر زندگی ترک کنند(پورافکاری، 1376).در ایران منظور از مفهوم بزهکاری انحرافات نوجوانان 15 تا 18 سال به دلیل عدم آگاهی و یا شرایط نامناسب اجتماعی و اقتصادی است(احمدی،1389).علیرغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری، حقوق کیفری اکثر ممالک حول چند محور ذیل مواضع مشترکی دارند:1-    غیرقابل بخشش بودن جرم به طور کلی 2-    متناسب نمودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم 3-    پیش بینی عکس العمل برای ارتکاب عمل مجرمانهجرم شناسی ضمن قبول اصول این محورها معتقد است که در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد، باید قبل از انجام هر کاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم و گذشته وی ، امیال و هواهای سرکوفته، شرایط زندگی و بالاخره علل وقوع جرم ورزید(نجفی توانا، 1389). 6-2 قتل  جرایم خشونت آمیز از نوع جرایم شدید است كه مردم بیشترین ترس را از آن ها دارند.بر اساس گزارش های سازمان های جمع آوری داده های رسمی جنایی، آدم كشی یا قتل، تجاوز به عنف، سرقت، ضرب و جرح شدید، دزدی شبانه و كودك آزاری به دلیل فراوانی آن ها و آسیب های جسمی و روحی كه به اشخاص وارد می كنند به عنوان جرایم خشونت آمیز شناخته شده اند و خشونت از ویژگی های اصلی این جرایم است. (رید ، 2000)یكی از پدیده های مشترك كلیه ی زمان ها و كلیه ی جوامع، قتل نفس می باشد ولذا بر خلاف سایر جرایم كه نسبت به زمان و مكان مفهومی نسبی پیدا می كنند، قتل نفس همیشه جرم شناخته می شده است(عبدی، 1367).در بین جرایم علیه اشخاص ضرب و جرح و قتل دارای بالاترین آمار می باشند(نجفی ابرندآبادی، 1390).قتل شدیدترین نوع جرایم خشونت آمیز است كه ارزشمندترین حقوق انسان ها را با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افراد خاصی انجام می شود(احمدی، 1388).ولفانگ و فراكوتی  (1982) در تحلیل خرده فرهنگ خشونت قتل های رسمی را به شرح زیر دسته بندی كرده اند:1- قتل های عقلانی. طراحی شده، تعمدی، جنایی و با قصد قبلی2- قتل در حالت احساسات و خشم و كینه شدید یا كشتن در نتیجه ی عملی كه به قصد آسیب و صدمه انجام می كیرد، بدون اینكه نیت و قصد معینی برای كشتن وجود داشته باشد.در تقسیم بندی دیگری قتل های به وقوع پیوسته را می توان تحت عناوین زیر دسته بندی كرد:الف- قتل هایی كه در هنگام خارج بودن فرد از حالت عادی رخ داده است.منظور از خارج بودن از حالت عادی، داشتن بیماری های روانی و یا قرار گرفتن تحت تأثیر مواد مخدر و الكل می باشد. تعداد این نوع قتل كمتر از 3% كل قتل ها می باشد.ب- قتل هایی كه برای پنهان نمودن خطا یا جرم دیگری به وقوع پیوسته است. 7-2 قتل های سریالی1-7-2 تعریف لغویقتل سریالی  تركیبی وصفی است كه از تركیب دو واژه ی «قتل» و «سریال» تشكیل شده است. قتل در لغت به معنای كشتن و ریشه ای عربی دارد.سریال، ریشه ی فرانسوی داشته و در دو معنی اسم و صفت كاربرد دارد، كه دو تركیب وصفی مزبور، معنای صفت آن مد نظر است؛ در این كاربرد، سریال (ی) به معنای مسلسل، زنجیره ای، ترتیبی، مرتبط و پیوسته آمده است. (معین، 1376).2-7-2 تعریف اصطلاحیدر سه دهه ی گذشته، تعاریف گوناگونی از قتل های سریالی، توسط مجریان قانون، روانشناسان بالینی، دانشگاهیان و محققین ارائه گردیده است در حالیكه این تعاریف در چند عنصر كلی مشترك اند، در اركان خاص با هم متفاوت هستند؛ مانند تعداد قتل های واقع شده، فواصل زمانی بین قتل ها و انگیزه ی قاتلین.تعاریف موجود از قتل سریالی، تعداد مشخصی از قتل ها را معین می كند كه بین دو تا ده قربانی متغیر است، این ركن كمیتی، قتل سریالی را از سایر انواع قتل ها متمایز می سازد، و از طرفی شرط فاصله ی زمانی جهت تفكیك بین قتل سریالی با قتل های دسته جمعی ضروری دانسته شده است.برای اولین بار در اوایل(1980) اداره ی تحقیق ایالات متحده ی آمریكا از اصطلاح قتل سریالی به طور رسمی استفاده كرد برای تعریف این پدیده و متمایز كردن این نوع قتل از قتل های گروهی و جمعی(ایگر، 1998).در سال (1998) كنگره ی ایالات متحده ی آمریكا، در قانون فدرال خود از قتل سریالی چنین تعریفی را ارائه نموده است:
منتشر شده در
 • تحقیق مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی کامپیوتر 12 953
 • تحقیق مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی کامپیوتر 12 953 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم رادیولوژی کامپیوتر 12 953 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرایان جغرافیا 1 983
 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرایان جغرافیا 1 983 دریافت محصول کامل و اصلی درباره نقشه ی زمین شناسی شهرستان سرایان جغرافیا 1 983 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب نقشه ی زمین شناسی…

 • بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی اقتصاد 182 1,174
 • بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی اقتصاد 182 1,174 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد كشاورزی اقتصاد 182 1,174 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته کامپیوتر 2000 1,047
 • پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته کامپیوتر 2000 1,047 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته کامپیوتر 2000 1,047 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت سیستم‌عامل پیشرفته کامپیوتر 2000 1,047 در لینک زیر موجود…

 • مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی علوم انسانی 7 484
 • مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی علوم انسانی 7 484 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی علوم انسانی 7 484 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مقیاس طرحواره های هیجانی…

 • اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 536
 • اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 197 536 دریافت محصول کامل و اصلی درباره اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *