فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا مقالات ترجمه شده isi 27 1,674

فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا مقالات ترجمه شده isi 27 1,674 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا مقالات ترجمه شده isi 27 1,674 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا مقالات ترجمه شده isi 27 1,674 در لینک زیر موجود میباشد فایل به همراه متن اصلی در یک پوشه قرار دارد 6864 کلمه که در مجموع 27 صفحه فارسی می باشد نشریه sage، 2019

دانلود

  چکیده انگلیسی : The study aimed at determining the influence of organizational culture on the performance of microfinance institutions in Kenya. A descriptive cross-sectional survey design was adopted. Secondary data were collected from annual reports by the Association of Microfinance Institutions in Kenya and the Microfinance Rating Africa. Primary data were collected using structured questionnaire targeting the chief executive officer, human resource manager, and marketing manager. Data were analyzed using factor analysis and hierarchical regression. Our analysis identifies clan and hierarchy as the dominant cultural typologies in the microfinance industry. The results obtained demonstrate that organizational culture has a significant influence on non market performance. In addition, market culture is inversely associated with debt/equity ratio. We conclude that organizational culture is a major source of sustainable competitive advantage in the microfinance industry. Furthermore, we conclude that market culture promotes financial independence and sustainability in the long term. چکیده فارسی   این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مؤسسات خرد تأمین مالی در کنیا، انجام شده است. یک طرح تحقیقی مقطعی توصیفی، پذیرفته شد. داده های ثانویه، از گزارش های سالانه انجمن موسسات خرد تأمین مالی در کنیا و رنکینگ خرد مالی آفریقا، جمع آوری شد. داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته هدفمند مدیر اجرایی، مدیر منابع انسانی و مدیر بازاریابی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. تجزیه و تحلیل ما، طایفه (قبیله) و سلسله مراتب را به عنوان گونه شناسی فرهنگی غالب در صنعت خرد، مشخص می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر معنی داری بر عملکرد بازار غیر، دارد. علاوه بر این، فرهنگ بازار به طور معکوس با نسبت بدهی/حقوق صاحبان سهام، ارتباط دارد. ما، نتیجه می گیریم که فرهنگ سازمانی منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در صنایع خرد است. علاوه بر این، نتیجه می گیریم که فرهنگ بازار باعث تقویت استقلال مالی و پایداری در درازمدت می شود. چکیده انگلیسی :The study aimed at determining the influence of organizational culture on the performance of microfinance institutions in Kenya. A descriptive cross-sectional survey design was adopted. Secondary data were collected from annual reports by the Association of Microfinance Institutions in Kenya and the Microfinance Rating Africa. Primary data were collected using structured questionnaire targeting the chief executive officer, human resource manager, and marketing manager. Data were analyzed using factor analysis and hierarchical regression. Our analysis identifies clan and hierarchy as the dominant cultural typologies in the microfinance industry. The results obtained demonstrate that organizational culture has a significant influence on non market performance. In addition, market culture is inversely associated with debt/equity ratio. We conclude that organizational culture is a major source of sustainable competitive advantage in the microfinance industry. Furthermore, we conclude that market culture promotes financial independence and sustainability in the long term.چکیده فارسی  این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مؤسسات خرد تأمین مالی در کنیا، انجام شده است. یک طرح تحقیقی مقطعی توصیفی، پذیرفته شد. داده های ثانویه، از گزارش های سالانه انجمن موسسات خرد تأمین مالی در کنیا و رنکینگ خرد مالی آفریقا، جمع آوری شد. داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته هدفمند مدیر اجرایی، مدیر منابع انسانی و مدیر بازاریابی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. تجزیه و تحلیل ما، طایفه (قبیله) و سلسله مراتب را به عنوان گونه شناسی فرهنگی غالب در صنعت خرد، مشخص می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر معنی داری بر عملکرد بازار غیر، دارد. علاوه بر این، فرهنگ بازار به طور معکوس با نسبت بدهی/حقوق صاحبان سهام، ارتباط دارد. ما، نتیجه می گیریم که فرهنگ سازمانی منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در صنایع خرد است. علاوه بر این، نتیجه می گیریم که فرهنگ بازار باعث تقویت استقلال مالی و پایداری در درازمدت می شود.  
منتشر شده در
 • پاورپوینت نمودار جریان کار فنی و مهندسی 45 1,002
 • پاورپوینت نمودار جریان کار فنی و مهندسی 45 1,002 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت نمودار جریان کار فنی و مهندسی 45 1,002 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاورپوینت نمودار جریان کار…

 • دانلود پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران معماری 22 581
 • دانلود پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران معماری 22 581 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت فضای اقلیمی در معماری سنتی ایران معماری 22 581 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا روانشناسی 34 646
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا روانشناسی 34 646 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا روانشناسی 34 646 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • فایل ورد(Word) معماری سرویس گرا و ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس شبکه های کامپیوتری 214 1,119
 • فایل ورد(Word) معماری سرویس گرا و ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس شبکه های کامپیوتری 214 1,119 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فایل ورد(Word) معماری سرویس گرا و ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس شبکه های کامپیوتری…

 • طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی پیمانکاری حسابداری 142 1,162
 • طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی پیمانکاری حسابداری 142 1,162 دریافت محصول کامل و اصلی درباره طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی پیمانکاری حسابداری 142 1,162 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب طراحی یک سیستم حسابداری…

 • تحقیق ساختمان فولادی ساختمان هفت طبقه طراحی شده با نرم افزار ایتبس و سیف عمران و نقشه کشی 140 775
 • تحقیق ساختمان فولادی ساختمان هفت طبقه طراحی شده با نرم افزار ایتبس و سیف عمران و نقشه کشی 140 775 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق ساختمان فولادی ساختمان هفت طبقه طراحی شده با نرم افزار ایتبس و سیف…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *