ساختارگرایان در مدیریت مدیریت 57 1,800

ساختارگرایان در مدیریت مدیریت 57 1,800 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ساختارگرایان در مدیریت مدیریت 57 1,800 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب ساختارگرایان در مدیریت مدیریت 57 1,800 در لینک زیر موجود میباشد این پاورپوینت در مورد ساختارگرایان در مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته در ۶۶ اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل ساختار چیست،پاورپوینت ساختارگرایان در مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته، ساختارگرایان در مدیریت ،تئوری های مدیریت پیشرفته،ساختارگرایان ،ساختارگرایی،تعاریف مختلف بوروکر و…ومنابع می باشد

دانلود

قسمتی از متن:نظریه فرایندی مدیریت بانام هنری فایول همراه است وی یکی ازبنیانگذاران مکتب کلاسیک به شمارمی رود.فایول کل امورسازمان رابه “فنی”،”بازرگانی”،”مالی”،”ایمنی”،”حسابداری” ووظایف مدیریتی تقسیم کرد.وی وظایف مدیریتی راشامل “برنامه ریزی”،”سازماندهی”،”فرماندهی”،”هماهنگی” و”کنترل” دانسته ومعتقدبوداین چندوظیفه برای انجام وهدایت سازمان واستفاده کارآمددرفعالیت های سازمانی می باشد.فایول۱۴اصل راتحت عنوان اصول مدیریت ارائه دادکه مدیران می توانندعمل وسبک مدیریتی رابراساس آن،جهت موفقیت خودشان تعیین کنندوآن اصول شامل،تقسیم کار،اختیارومسئولیت،وحدت فرماندهی،وحدت مدیریت،تبعیت منافع فردی ازمنافع سازمانی،جبران خدمات،متمرکزسازی وتمرکزکنترل،مشخص کردن خط اختیاربالا به پایین یاسلسله مراتب،نظم،عدالت،انضباط کارکنان،ثبات،تشویق ابتکارعمل وتقویت روحیه گروهی می باشد.پیش ازفایول،معمولا اعتقادبراین بودکه مدیران بااین ویژگی هابه دنیامی آیندونمی توان آنهاراساخت ولی فایول براین نکته تاکیدکردکه مدیریت هم مانندهرهنردیگری،یک هنراست ومی توان این اصول رابه دیگران آموزش داد.نظریه بوروکراسیدرحالی که توجه عمده تیلوروفایول برمسائل علمی مدیریت وکارایی،برای کسب اهداف معطوف بود،توجه ماکس وبربه این مساله اساسی ترمعطوف بودکه چگونه می توان ساختارسازمانهارابه طورمناسب طراحی کرد؟ماکس وبریک جامعه شناس آلمانی بودوبااین استدلال که یک سازمان هدفداردارای هزاران کارگروکارمنداست وبرای انجام دادن کارهاناگزیراست قوانین ومقررات رابه صورت دقیق رعایت کند،تئوری مدیریت دیوان سالاری یاهمان بوروکراسی راارائه کردودرآن به سلسله مراتب اختیار،خطوط ارتباطی وقوانین ومقررات بسیارتوجه دقیق کرد. بوروکراسی ازدوواژه بوروبه معنای دفترکاربخش دولتی وخصوصی وهمچنین به معنای میزتحریروکراسی به معنای حکومت ودرمفهوم اداری به معنای حکومت ادارات وسازمانهااست.اماتعیین مفهوم بوروکراسی کاری است که توسط وبرحقوقدان وجامساختار نظامی است متشکل از اجزایی که رابطه‌ای همبسته با یکدیگر و با کل نظام دارند، یعنی اجزاء به کل و کل به اجزاء سازنده وابسته‌اند، چنان‌که اختلال در عمل یک جز، موجب اختلال در کارکرد کل نظام می‌شود. لوسین گلدمن در زمینه ادبیات ساختار گفته‌است: “در ادبیات منظور از ساختارگرایی بیشتر به معنای نظامی است که بر پایه زبان‌شناسی استوار است… وظیفه نقد ساختاری از ۳ مرحله تشکیل می‌شود: استخراج اجزاء ساختار اثربرقرار ساختن ارتباط موجود بین این اجرانشان دادن دلالتی که در کلیه ساختار اثر هست.اما آنچه در نقد ساختاری بیشترین اهمیت را دارد آن است که این روش نمی‌کوشد تا معانی درونی اثر را آشکار کند، بلکه کوشش آن بر این است که سازه‌های یک متن را استخراج کند. به گفته لوی استروس، شاید روش ساختارگرایی چیزی بیش از این نباشد، تلاش برای یافتن عنصر دگرگونی ناپذیر در میان تمایزهای سطحی. داد اتزینونی یکی از صاحب نظران مکتب ساختارگرایان: این مکتب را به عنوان تلفیقی از مکاتب ابزارگرایان و انسان گرایان می داند ساختارگرایان به روابط ساختار رسمی و غیر رسمی ،حیطه گروه های غیر رسمی و روابط حاکم مابین آنان در داخل و خارج از سازمان ،پاداش های مادی و اجتماعی و روابط متقابل ما بین آن ها و واکنش متقابل بین سازمان و محیط آن توجه یکسانی دارد
منتشر شده در
 • مقاله برقراری و انتشار مدیریت رابطه مشتری مقالات ترجمه شده 20 1,030
 • مقاله برقراری و انتشار مدیریت رابطه مشتری مقالات ترجمه شده 20 1,030 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله برقراری و انتشار مدیریت رابطه مشتری مقالات ترجمه شده 20 1,030 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 روانشناسی 20 1,641
 • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 روانشناسی 20 1,641 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 روانشناسی 20 1,641 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پرسشنامه چند محوری بالینی…

 • مقاله رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور کشاورزی 5 1,245
 • مقاله رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز بعد از ظهور کشاورزی 5 1,245 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله رقابت علف هرز در محصول ذرت تحت زمانبندی متفاوت برای کنترل علف هرز…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش معماری 1 1,033
 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش معماری 1 1,033 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول آپارتمان مسکونی 5 طبقه کامل قابل ویرایش معماری 1 1,033 از سایت…

 • جزوه قانون چک ویژه استخدامی آزمون های استخدامی 12 1,828
 • جزوه قانون چک ویژه استخدامی آزمون های استخدامی 12 1,828 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه قانون چک ویژه استخدامی آزمون های استخدامی 12 1,828 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب جزوه قانون…

 • روش احتمالات عملی با استفاده از صفحه­ گسترده مقالات ترجمه شده 15 734
 • روش احتمالات عملی با استفاده از صفحه­ گسترده مقالات ترجمه شده 15 734 دریافت محصول کامل و اصلی درباره روش احتمالات عملی با استفاده از صفحه­ گسترده مقالات ترجمه شده 15 734 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *