رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان علوم تربیتی 59 1,725

رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان علوم تربیتی 59 1,725 دریافت محصول کامل و اصلی درباره رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان علوم تربیتی 59 1,725 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان علوم تربیتی 59 1,725 در لینک زیر موجود میباشد تحقیق رشته علوم تربیتی علوم اجتماعی مدیریت اموزشی می باشد

دانلود

این فایل فهرست نداردتحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سلامت عمومی در ارتباط با سبك های هویت و پیشرفت تحصیلی با نمونه 280 نفری از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی  و به روش نمونه گیری خوشه ای در سال تحصیلی 91-1390 توسط پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه سبك هویت برزونسكی و سلامت عمومی گلدبرگ و در مورد متغیر پیشرفت تحصیلی با استفاده از معدل آنان انجام شد. جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای مختلفی مثل  تحلیل عاملی، رگرسیون چندمتغیره و آزمون لیزرل در مورد فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادكه سبك های هویتی اطلاعاتی و هنجاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار دارد و این در حالی است كه سبك هویت اجتنابی با متغیر پیشرفت تحصیلی رابطه ای نداشت. همچنین سبك های اطلاعاتی و هنجاری با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار داشت و سبك هویت اجتنابی دارای رابطه مثبت معنادار بود. در بررسی تفاوتهای جنسیتی یافته های پژوهشی حاكی از یك تفاوت معنادار بین گروه دختران و پسران در استفاده از سبك های هویتی بود. بدین صورت كه دختران در دو شاخص هویت اجتنابی و هنجاری نمره بالاتری نسبت به پسران بدست آوردند و این در حالی است كه از نظر سلامت عمومی در بین این 2 گروه تفاوتی وجود نداشت همچنین در بررسی پیشرفت تحصیلی با توجه به متغیر جنسیت و رشته تحصیلی نشان داده شد كه دختران در مقایسه با پسران از موفقیت و پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار هستند و همچنین از نظر میانگین دانش آموزان ،میانگین دانش آموزان در رشته علوم تجربی بالاتر از علوم انسانی بود.همچنین با بررسی مدل نهایی و هدف پژوهش مشخص شد كه افسردگی به عنوان یكی از ابعاد 4 گانه سلامت عمومی می تواند به عنوان یك عامل مناسب و با نقش واسطه ای در سبك های هویت و پیشرفت تحصیلی عمل كند و این نقش را به خوبی ایفا نماید.این پژوهش، نقش سبكهای هویت بر پیـشرفت تحصـیلی را از طـریق متغیر واسطه ای سلامت عمومی ( افسردگی) تایید می كند.
منتشر شده در
 • سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش حسابداری 45 1,021
 • سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش حسابداری 45 1,021 دریافت محصول کامل و اصلی درباره سیستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش حسابداری 45 1,021 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب سیستم حقوق…

 • دانلودکارآموزی در هواپیمایی کارآموزی 54 717
 • دانلودکارآموزی در هواپیمایی کارآموزی 54 717 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکارآموزی در هواپیمایی کارآموزی 54 717 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلودکارآموزی در هواپیمایی کارآموزی 54 717 در لینک زیر موجود…

 • مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP برق 19 1,491
 • مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP برق 19 1,491 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP برق…

 • مقاله با عنوان 25سال گیدنز در تحقیقات حسابداری: دستاوردها، محدودیت ها و آینده حسابداری 30 1,015
 • مقاله با عنوان 25سال گیدنز در تحقیقات حسابداری: دستاوردها، محدودیت ها و آینده حسابداری 30 1,015 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مقاله با عنوان 25سال گیدنز در تحقیقات حسابداری: دستاوردها، محدودیت ها و آینده حسابداری 30 1,015 از سایت…

 • پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی مدیریت 49 767
 • پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی مدیریت 49 767 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی مدیریت 49 767 از سایت اصلی و دانلود با…

 • جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی)رشته جغرافیا جغرافیا 47 1,131
 • جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی)رشته جغرافیا جغرافیا 47 1,131 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی)رشته جغرافیا جغرافیا 47 1,131 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب جزوه جغرافیای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *