دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن فقه و حقوق اسلامی 79 791

دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن فقه و حقوق اسلامی 79 791 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن فقه و حقوق اسلامی 79 791 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلود فایل ورد Word بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن فقه و حقوق اسلامی 79 791 در لینک زیر موجود میباشد چكیده در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد

دانلود

چكیده در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند. قتل، از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آن را جزء موانع ارث برمی شمارد. هدف از تحقیق حاصر بررسی مانعیت قتل بر ارث از نظر فقهای امامیه و اهل تسنن می باشد. هر چند علما و فقها نسبت به تعیین موانع ارثی متفق القول نیستند، قتل تنها مانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به عنوان علت عدم انتقال ترکه از مورث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء، مانند قتل مورث توسط وارث به انگیزه ارث باشد و بر همین مبنا، قتل عمد به ناحق (مباشرتا یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. ارث عبارت است از حقی که صرفاً بحکم قانون از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی با حکمی منقل گردد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در مذاهب امامیه و اربعه اهل سنت قتل مانع ارث می گردد. اگرچه برخی مذاهب قتل عمد را مانع می دانند و برخی دیگر هر نوع قتلی را مانع ارث معرفی کرده اند.   چكیده1 مقدمه: فصل اول کلیات3 1- كلیات4 1-1- طرح تحقیق4 1-1-1- بیان مسأله4 1-1-2- پرسش اصلی تحقیق6 1-1-3- فرضیه‌های تحقیق7 1-1-4- اهداف تحقیق7 1-1-5- سوابق تحقیق7 1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق9 1-1-7- روش تحقیق9 1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات9 1-2- تعاریف10 فصل دوم: بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی 2- بررسی موانع ارث در مذاهب اسلامی13 2-1- تعریف مانع ارث در کتاب‌های حقوقی14 2-2- علت تامه، علت ناقصه15 2-3- سبب16 2-4- شرط16 2-5- مانع17 2-6- مانع ارث و تعریف حقوقی آن17 2-7- احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی19 2-7-1- تعداد موانع ارث در فقه امامیه19 2-7-2- تعداد موانع ارث در نزد فقهای سایر مذاهب اسلامی21 2-7-3- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنفی21 2-7-4- تعداد موانع ارث در نزد فقهای مالکی22 2-7-5- تعداد موانع ارث در نزد فقهای حنبلی22 2-7-6- تعداد موانع ارث در نزد فقهای شافعی22 2-8- بحث اجمالی در برخی موانع ارث23 2-8-1- ارتداد23 2-8-2- وحدت زمان فوت متوارثین:25 2-8-3- کافر حربی28 2-8-4- دور حکمی28 2-8-5- نبوت31 فصل سوم: مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت 3- مانعیت قتل بر ارث از منظر فقه امامیه و اهل سنت36 3-1- تعریف قتل و اقسام آن37 3-2- شرایط قتل مانع ارث39 3-2-1- شرایط قتل مانع ارث39 3-2-1-1-عمدی بودن قتل39 3-2-1-2- وقوع قتل از طرف وارث43 3-2-1-3- نامشروع بودن قتل44 3-2-2- شرایط قتل عمدی غیر مانع ارث45 3-2-2-1- قتل عمدی به حق و به حکم قانون46 3-2-2-2- ارتکاب قتل در مقام دفاع و در فراش49 3-2-2-3- قتل در فراش54 3-2-3- سقط جنین55 3-3- ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون57 3-3-1- دیدگاه فقهای شافعی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون58 3-3-2- دیدگاه فقهای حنفی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59 3-3-3- دیدگاه فقهای حنبلی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59 3-3-4- دیدگاه فقهای مالکی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون59 3-3-5- دیدگاه فقهای زیدی دربارة ارتکاب قتل از سوی صغیر و مجنون60 3-4- آثار حقوقی قتل مانع ارث60 3-4-1- آثار حقوقی عمدی نسبت به وارث کشندة مورث خود60 نتیجه‌گیری64 پیشنهادات67 فهرست منابع68  
منتشر شده در
 • گزارش كارآموزی راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه (Admini stratar) کارآموزی 42 449
 • گزارش كارآموزی راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه (Admini stratar) کارآموزی 42 449 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش كارآموزی راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه (Admini stratar) کارآموزی 42 449 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش معماری 1 2,881
 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش معماری 1 2,881 دریافت محصول کامل و اصلی درباره فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف ساختمان ویلایی دوبلکس قابل ویرایش معماری 1 2,881 از سایت اصلی و دانلود با…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی تحصیلی روانشناسی 13 636
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی تحصیلی روانشناسی 13 636 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی تحصیلی روانشناسی 13 636 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری وپیشینه تحقیق…

 • بررسی علل رشد طلاق در جامعه ایران فقه و حقوق اسلامی 68 1,251
 • بررسی علل رشد طلاق در جامعه ایران فقه و حقوق اسلامی 68 1,251 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی علل رشد طلاق در جامعه ایران فقه و حقوق اسلامی 68 1,251 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختارحافظه مدیریت 33 623
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختارحافظه مدیریت 33 623 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختارحافظه مدیریت 33 623 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختارحافظه مدیریت…

 • تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران روانشناسی 60 553
 • تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر تهران روانشناسی 60 553 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *