دانلود فایل ورد Word بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر فقه و حقوق اسلامی 125 1,122

دانلود فایل ورد Word بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر فقه و حقوق اسلامی 125 1,122 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود فایل ورد Word بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر فقه و حقوق اسلامی 125 1,122 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب دانلود فایل ورد Word بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر فقه و حقوق اسلامی 125 1,122 در لینک زیر موجود میباشد نوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 125 صفحه چکیده حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وا

دانلود

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 125 صفحه چکیده حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده اند اما تعریف حقوقی و جامع تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد. آزادی بیان در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت ها و تشابه ها اشاره نماید. کلید واژه : حق ازادی – اسلام – حقوق بشر فهرست مطالب چکیده    1 مقدمه    2 بیان مسأله    2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    2 مرور ادبیات و سوابق مربوطه    3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق    4 اهداف مشخص تحقیق    4 در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران    4 سوالات تحقیق    5 فرضیه¬های تحقیق    5 تعریف واژه¬ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    5  روش تحقیق    5 فصل اول – کلیات    7 گفتار اول- تعریف آزادی بیان    8 بند اول- تعریف آزادی    8 بند دوم- تعریف بیان    8 بند سوم – تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان    9 گفتار دوم- آزادی بیان در مکاتب بشری    11 بند اول- دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیان    11 بند دوم- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان    12 فصل دوم- آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر    15 گفتار اول- دیدگاه اسلام در خصوص آزادی بیان    16 بند اول- نظر قرآن در خصوص آزادی بیان    16 بند دوم- نظر معصومین در خصوص آزادی بیان    18 بند سوم- نظر اهل سنت در خصوص آزادی بیان    20 بند چهارم- نظر متفکرین و اندیشمندان اسلامی در خصوص آزادی بیان    21 گفتار دوم- آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین    29 بند اول- دیدگاه فلسفی غرب در خصوص حق و آزادی    29 بند دوم- بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین    35 بند سوم- محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیان    36 فصل سوم- مقایسه حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی    40 گفتار اول- تشابه میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی    41 بند اول- تشابه در نحوه اجرای آزادی بیان    41 بند دوم- تشابه در فلسفه وجودی آزادی بیان    41 بند سوم- تشابه در پیش زمینه¬های تاریخی    42 گفتار دوم- تفاوت میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی    42 بند اول- مبحث ارتداد    42 بند دوم- جهانشمولی بودن احکام اسلامی    43 بند سوم- ساز و کار اجرایی    43 فصل چهارم- نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر    50 گفتار اول- حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان ابزار توسعه نظام سرمایه داری است    51 گفتار دوم- حقوق بشر جهانشمول افسانه است    53 گفتار سوم- حق قانون گذاری در انحصار خداوند است    57 گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد    59 گفتار پنجم – نتیجه بحث    61 فصل پنجم–تلاش¬های¬صورت¬گرفته¬درجهت¬تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر بااحکام اسلامی    63 گفتار اول- تلاش¬های داخلی کشورها    64 بند اول- تاکید بر حقوق و آزادی¬های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران    64 بند دوم-نهادهای¬حکومتی¬رسیدگی¬کننده¬به¬نقض¬حقوق¬بشر¬از¬جمله¬آزادی بیان در حقوق ایران    66 گفتار دوم- تلاش¬های بین المللی    69 بند اول- ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی    69 بند دوم- تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی    70 بند سوم- محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی    71 بند چهارم- ویژگی¬های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی    72 بند پنجم- ابتداعات و نوآوری¬های اعلامیه حقوق بشر اسلامی    72 بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی    73 بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر    73 بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی    74 بند نهم- نتیجه بحث    75 نتیجه گیری    76 منابع و ماخذ    78 ضمائم    83 متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)    84 متن اعلامیه حقوق بشر و میثاقین    90  میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاست    95 چکیده انگلیسی    117  
منتشر شده در
 • جزوه کنترل تحقیق فنی و مهندسی 68 1,379
 • جزوه کنترل تحقیق فنی و مهندسی 68 1,379 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه کنترل تحقیق فنی و مهندسی 68 1,379 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب جزوه کنترل تحقیق فنی و مهندسی…

 • مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در حكومت نبوی علوم انسانی 55 472
 • مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در حكومت نبوی علوم انسانی 55 472 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری رویكرد قرآن به جایگاه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل در حكومت نبوی علوم انسانی…

 • بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران علوم انسانی 128 591
 • بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران علوم انسانی 128 591 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان…

 • تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش طرح های توجیهی و کارآفرینی 37 394
 • تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش طرح های توجیهی و کارآفرینی 37 394 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش طرح های توجیهی و کارآفرینی 37 394 از سایت اصلی و…

 • بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 191 600
 • بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران علوم انسانی 191 600 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی رابطه بین سرمایه فكری و عملكرد مالی شركتهای موجود در بازار سرمایه ایران علوم انسانی…

 • جزوه دروس مشترك هنر (5)رشته هنر عمومی 59 590
 • جزوه دروس مشترك هنر (5)رشته هنر عمومی 59 590 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه دروس مشترك هنر (5)رشته هنر عمومی 59 590 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب جزوه دروس مشترك هنر…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *