جزوه مبانی مدیریت بازرگانی مدیریت 317 1,166

جزوه مبانی مدیریت بازرگانی مدیریت 317 1,166 دریافت محصول کامل و اصلی درباره جزوه مبانی مدیریت بازرگانی مدیریت 317 1,166 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب جزوه مبانی مدیریت بازرگانی مدیریت 317 1,166 در لینک زیر موجود میباشد جزوه مبانی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

دانلود

یکی از مهمترین مهارت ها در تربیت نیروی انسانی آموزش مدیریت است .مهارت اداره سازمان ها اعم از دولتی و خصوصی نقش مهمی در این امر دارد.در میان دروس مختلف مبانی سازمان و مدیریت بعنوان مبنایی ترین درس محسوب میشود. به عبارت دیگر محوری ترین و اصلی ترین درس در رشته مدیریت بشمار میرود. کتاب های مختلف در این رابطه وجود دارد،هریک دارای ویژگی های مربوط بخود میباشند. کتاب های اقتباس از آموزهای غربی ، شرایط فرهنگی و بومی ما را نادیده گرفته اند و یا برای اداره سازمانهای بزرگ و بین المللی طراحی شده اند و مختصات کسب و کارهای کوچک و متوسط را نادیده گرفته اند.سرفصل ها:فصل اول:تعاریف و مفاهیم سازمان و مدیریتاهمیت مطالعه سازمان و مدیریتسازمانتعریف سازمانحیطه مطالعات سازمانیابعاد سازمانمراحل رشد سازمان مدیریتتعریف مدیریتانواع مدیریتمهارت های مورد نیاز مدیراننقش های مدیریتینقش های متقابل شخصینقش های اطلاعاتینقش تصمیم گیریضرورت و اهمیت مدیریت در اسلامفصل دوم:نظریه های سازمان و مدیریتنظریه و نظریه پردازیمفهوم پارادایم در مدیریتسلسله مراتب سیستم هانظزیه های سنتی در مدیریتمدیریت علمی تیلورمیریت اداری فایولمبوروکراسی اداری ماکس وبردیدگاه نئوکلایکمطالعات هائورنرویکرد های نوینرهیافت سیستمیو اقتضایی به مدیریتنظریه مجموعه های پیچیده غیرقابل پیش بینی یا نظریه آشوبمدیریت اسلامیکسب و کارفصل سوم:کارآفرینی وکسب و کار های کوچکتعریف کارآفرینیویژگی کارآفرینانانواع کارآفرینیفناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینیفصل چهارم:مدیریت محیطفصل پنجم:مسئولیت اجتماعیفصل ششم:تصمیم گیریفصل هفتم:مدیریت برنامه ریزی استراتژیکفصل هشتم:سازماندهیفصل نهم:رهبریفصل دهم:ارتباطاتفصل یازدهم:انگیزشفصل دوازدهم:ارزیابی و نظارتمؤلف: دکتر زین العابدین رحمانینام درس : مبانی مدیریت بازرگانیرشته: مدیریت بازرگانی پیام نورمقطع : کارشناسی سال تهیه: نیمسال دوم 94-95
منتشر شده در
 • سوالات محاسبات عمران سال 83 پایه 2 همراه با پاسخنامه نمونه سوالات فنی و مهندسی 15 1,483
 • سوالات محاسبات عمران سال 83 پایه 2 همراه با پاسخنامه نمونه سوالات فنی و مهندسی 15 1,483 دریافت محصول کامل و اصلی درباره سوالات محاسبات عمران سال 83 پایه 2 همراه با پاسخنامه نمونه سوالات فنی و مهندسی 15 1,483…

 • آزمون هوشی موزائیک ژیل روانشناسی 20 755
 • آزمون هوشی موزائیک ژیل روانشناسی 20 755 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آزمون هوشی موزائیک ژیل روانشناسی 20 755 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب آزمون هوشی موزائیک ژیل روانشناسی 20 755 در…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال 87 حسابداری 4 1,051
 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال 87 حسابداری 4 1,051 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو کلر در سال 87 حسابداری 4 1,051 از سایت اصلی و دانلود با…

 • گزارش کاراموزی بررسی شهرداری کارآموزی 89 603
 • گزارش کاراموزی بررسی شهرداری کارآموزی 89 603 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کاراموزی بررسی شهرداری کارآموزی 89 603 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کاراموزی بررسی شهرداری کارآموزی 89 603 در…

 • تحقیق روانشناسی در محیط اداری روانشناسی 52 1,385
 • تحقیق روانشناسی در محیط اداری روانشناسی 52 1,385 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق روانشناسی در محیط اداری روانشناسی 52 1,385 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تحقیق روانشناسی در محیط اداری روانشناسی…

 • تحقیق بررسی کارآفرینی دانشجویان روانشناسی 60 587
 • تحقیق بررسی کارآفرینی دانشجویان روانشناسی 60 587 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق بررسی کارآفرینی دانشجویان روانشناسی 60 587 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تحقیق بررسی کارآفرینی دانشجویان روانشناسی 60 587 در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *