بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی علوم انسانی 220 438

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی علوم انسانی 220 438 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی علوم انسانی 220 438 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی علوم انسانی 220 438 در لینک زیر موجود میباشد بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی

دانلود

بررسی نقش و تاثیر توسعه كشاورزی بر پیشرفت صنعتی مقدمه: انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه كشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی كه در شكار حیوانات انسان را تهدید می كرد، لذا تمایل به سمت كشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی كه در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در كره زمین پیشه كشاورزی را برگزیدند. كشاورزان با سه عامل زمین، نیروی كار و آب روبرو هستند كه اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد. امروزه با مكانیزه شدن صنعت كشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند كمباین، تراكتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی كمتری درگیر كشاورزی می شود كه این امر موجب كاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیكاری را سبب می شود. امروزه كشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار كمتر شده است. اكثر كشاورزان یا كوچ كرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی كه توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات كشاورزی استفاده می كنند. در سالهای اخیر با استفاده از تكنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امكانپذیری شده است كه این امر بمنزله انقلابی در كشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان كشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلكه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد. عنوان كامل پژوهش: نقش و تاثیر توسعه كشاورزی به پیشرفت صنعتی هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین كشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یكدیگر وضعیت كشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مكانیزه كردن كشاورزی می باشد. اهمیت مسئله (نظری علمی): با توجه به اینكه نیاز انسان به مواد غذایی پایانی ندارد و نیاز انسان به غذا از نیازهای اساسی محسوب می شود، و نیز بیشتر نیاز از طریق محصولات كشاورزی برآورده می شود و همچنین كمبود زمین های قابل كشاورزی و اینكه بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است، همه و همه بر اهمیت توجه به كشاورزی می افزاید، كشور ما ایران نیز كه بیشترین سطح آنرا بیابان و كوه فرا گرفته استف و زمین های قابل كشت بسیار كمی دارد. از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی ایران و نیز تنوع فراوان محصولات كشاورزی و مزایایی كه از قبل آن حاصل می شود مانند  نیز كاهش هزینه های وارداتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اهمیت دارد. سوال ها یا فرضیه های پژوهش: 1- توسعه كشاورزی و پیشرفت صنعتی، رابطه مستقیم دارند. 2- استفاده از صنعت در كشاورزی موجب تسریع توسعه كشاورزی می شود. 3- توسعه كشاورزی، همپای توسعه صنعت، توجیه اقتصادی دارد 4- پیشرفت كشاورزی و استفاده از تكنولوژی در آن موجب شكوفایی اقتصادی كشور می شود. تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی: (متغیر های مستقل)f= متغیر تابع متغیرهای مستقل شامل پیشرفت در كشاورزی، تاثیر كشاورزی در اقتصاد و عوامل وابسته به كشاورزی می باشد و متغیر وابسته صنعت و توسعه صنعت می باشد. مقیاس اندازه گیری نسبی است (توسعه صنعت)، با توجه به اینكه متغیرها وابسته هستند، مقیاس اندازه گیری در این پژوهش نسبی است. مشخص كردن نقش متغیرها در این پژوهش: پیشرفت، در كشاورزی متغیر مستقل و توسعه صنعت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. طرح پژوهش: در بررسی این پژوهش ابتدا وضعیت كشاورزی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رابطه میان صنعت و كشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان میزان تاثر گذاری كشاورزی بر صنعت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. جامعه و گروه نمونه مورد بررسی: جامعه و گروه بررسی شده، جمعی از دانش آموختگان اقتصاد كشاورزی، مهندسین كشاورزی و مزرعه داران می باشند. روش نمونه برداری: با توجه به اینكه این پژوهش، یك پژوهش و تحقیق مكاشفه ای است، لذا جامعه آ‌ماری ما از مزرعه باران ودانش آموختگان اقتصاد كشاورزی استفاده شده است كه با توجه به كم بودن تعداد آنها و عدم دسترس مناسب به آنها، به صورت انتخاب شده تعیین شده اند. ابزار گرد آوری داده ها: در این محقق برای گرد آوری داده ها از روش مصاحبه و منابع كتابخانه ای و آماری استفاده شده است اصلی ترین و روش گرد آوری مصاحبه با دانش آموختگان كشاورزی و اقتصاد كشاورزی می باشد و نیز استفاده از آمار سایتهای جهاد كشاورزی و وزارت بازرگانی می باشد. با توجه به نوع پژوهش، پرسشنامه امكانپذیر نبوده و بیشتر مصاحبه صورت می گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها: در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.
منتشر شده در
 • پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی آزمون ارشد 2 1,167
 • پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی آزمون ارشد 2 1,167 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی سازمانی آزمون ارشد 2 1,167 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • تحقیق مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی فقه و حقوق اسلامی 100 658
 • تحقیق مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی فقه و حقوق اسلامی 100 658 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق مبانی اتحاد ملی و انسجام اسلامی فقه و حقوق اسلامی 100 658 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 608
 • بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 112 608 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی علوم انسانی 16 651
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی علوم انسانی 16 651 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی علوم انسانی 16 651 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • تحقیق کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور کارآموزی 76 1,187
 • تحقیق کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور کارآموزی 76 1,187 دریافت محصول کامل و اصلی درباره تحقیق کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور کارآموزی 76 1,187 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب تحقیق کارآموزی کاتالیست پمپ کمپرسور کارآموزی…

 • دانلودکارآموزی بررسی سیســتم حسـا بداری آموزش و پرورش میانه 25 ص کارآموزی 18 584
 • دانلودکارآموزی بررسی سیســتم حسـا بداری آموزش و پرورش میانه 25 ص کارآموزی 18 584 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلودکارآموزی بررسی سیســتم حسـا بداری آموزش و پرورش میانه 25 ص کارآموزی 18 584 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *