بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 701

بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 701 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 701 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 17 701 در لینک زیر موجود میباشد بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود

بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشاء با تاکید بر قابلیت اتکاء و به موقع بودن  در بورس اوراق بهادار تهران چکیده : یکی از منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکتها اطلاعات مالی ارائه شده توسط مدیریت است . صورتهای مالی یکی از منابع اطلاعاتی اصلی شرکتها است که باعث شفافیت بازار میشود .         با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشا است . در این راستا تاثیر اندازه شرکت ، نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی ، سود آوری و حجم بدهی بر کیفیت افشا اطلاعات شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . همچنین برای رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت افشا از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. کلیه فرضیه ها بر روی 259 عضو نمونه انجام شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین اندازه شرکت و حجم بدهی شرکت با کیفیت افشا رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و بین نوع موسسه حسابرسی ، مالکیت نهادی و سودآوری شرکت با کیفیت افشای شرکتی رابطه معنی داری وجود ندارد . واژه های کلیدی : کیفیت افشا ، اندازه شرکت ، مالکیت نهادی ، ضریب سودآوری ، نسبت بدهی   مقدمه و بیان مسئله مبنای تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها،ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد . چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد.در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق‌بهادار قوانین ، مقررات ، آیین‌نامه‌ و دستورالعمل‌های متعددی تدوین کرده‌اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس ، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه‌های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت‌های خود مکلف شده‌اند. (صالح آبادی،1386،1) اهمیت دسترسی به اطلاعات جهت اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح به حدی است که در جوامع دموکراتیک شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی به آن را در شمار حقوق بشر در نظر می گیرند. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امکان رشد فساد کاهش می یابد. یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است.
منتشر شده در
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 81 مدیریت مالی 4 1,152
 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 81 مدیریت مالی 4 1,152 دریافت محصول کامل و اصلی درباره آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت قند پیرانشهر در سال 81 مدیریت مالی 4 1,152…

 • پرسشنامه قانون گرایی در سازمان های اداری کشور مدیریت 2 1,162
 • پرسشنامه قانون گرایی در سازمان های اداری کشور مدیریت 2 1,162 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه قانون گرایی در سازمان های اداری کشور مدیریت 2 1,162 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • قهوه ای شدن غذا محیط زیست 16 1,361
 • قهوه ای شدن غذا محیط زیست 16 1,361 دریافت محصول کامل و اصلی درباره قهوه ای شدن غذا محیط زیست 16 1,361 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب قهوه ای شدن غذا محیط زیست…

 • ضوابط طراحی فضاهای هتل معماری 36 657
 • ضوابط طراحی فضاهای هتل معماری 36 657 دریافت محصول کامل و اصلی درباره ضوابط طراحی فضاهای هتل معماری 36 657 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب ضوابط طراحی فضاهای هتل معماری 36 657 در…

 • سطل زباله طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,242
 • سطل زباله طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,242 دریافت محصول کامل و اصلی درباره سطل زباله طراحی شده در سالیدورک و کتیا مکانیک 1 1,242 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب…

 • خرید و دانلود تحقیق شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت آموزشی مدیریت 96 672
 • خرید و دانلود تحقیق شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت آموزشی مدیریت 96 672 دریافت محصول کامل و اصلی درباره خرید و دانلود تحقیق شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت آموزشی مدیریت 96 672 از سایت اصلی و دانلود با…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *