بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران فقه و حقوق اسلامی 120 1,372

بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران فقه و حقوق اسلامی 120 1,372 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران فقه و حقوق اسلامی 120 1,372 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران فقه و حقوق اسلامی 120 1,372 در لینک زیر موجود میباشد انشكده علوم انسانی، گروه حقوق كارشناسی ارشد، حقوق (MA) گرایش خصوصی نام درس حقوق بین الملل خصوصی

دانلود

دانشكده علوم انسانی، گروه حقوقكارشناسی ارشد، حقوق (M.A)گرایش: خصوصینام درس: حقوق بین الملل خصوصی چکیده 1نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی 1شرایط پیدایش تعارض قوانین 1روش های مطالعه و حل تعارض قوانین 2سابقه تاریخی  تعارض قوانین 2مکتب های دارای روش حقوقی 2قواعد کلی حل تعارض 3تعین قلمرو موضوعات مربوط به احوال شخصیه: 4حدود صلاحیت قانون ملی شخص : 4اهلیت 5اموال تابع قانون محل وقوع: 6شکل اسناد تابع قانون محل تنظیم سند 8اجرای قانون خارجی و رعایت حقوق مکتسبه 10مفهوم پذیرش قانون خارجی (نظریه ایتالیایی جدید) 11نظریه فرانسوی 11مسئله استناد به قانون خارجی 121-عدم لزوم استناد اصحاب دعوی به قانون خارجی (موضع آلمانی): 122- لزوم استناد به قانون خارجی (رویه انگلیسی): 123- عدم لزوم استناد به قانون خارجی در مواردی که مسئله مربوط به نظم عمومی است( رویه حد وسط :سیستم فرانسوی): 12اثبات قانون خارجی 13چگونگی اثبات قانون خارجی 13نتیجه گیری 13منابع و مآخذ 15 چکیده هرگاه در خصوص یک یا چند وضعیت حقوقی، چند کشور قانون متفاوتی داشته باشد به صورتی که در موضوع مورد بحث وحدت نظری نباشد و به تعبیر دیگر قوانین کشورها یکنواخت نباشند به طوری که نتیجه حاصل از اعمال حقوقی کشورها در عملکرد متفاوت باشد، در این صورت می گوییم “تعارض قوانین” به وجود آمده است. به همین منظور، حقوق بین الملل  خصوصی ایجاد شده تا وضعیت حقوقی حاکم را مشخص و معین کند و در این زمینه مبادرت به حل تعارض  قوانین کند. بنابراین قابل  بحث ترین و بهترین وظیفه حقوق بین الملل خصوصی حل تعارض قوانین است که در این مقاله سعی شده تا عملکرد قانونگذار ایرانی در برخورد با قراردادها و یا اتباع خارجی به رشته تحریر در آید. نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی پیش از این حقوقدانان معتقد بودند که حقوق بین الملل خصوصی در تعارض قوانین خلاصه می شود و تابعیت را خارج از حقوق بین الملل خصوصی عنوان می نمودند و آن را متعلق حاکمیت دولت ها عنوان می کردند ولی از آن جا که تابعیت یک رابطه حقوقی  بین شخص و دولت است و می بایست جزو مصادیق حقوق بین الملل خصوصی محسوب شود. مسایل مربوط به تعارض قوانین و نحوه پیدایش آن حاصل بررسی سه بخش است: شرایط پیدایش تعارض قوانین  1. توسعه روابط بین المللی: در بررسی حقوق بین الملل، عامل خارجی حتماٌ باید وجود داشته باشد و بر اثر وجود عامل خارجی دو قانون داخلی و خارجی مطرح باشد. به طور مثال فردی یا افرادی که از کشوری به کشور دیگری سفر نموده یا مهاجرت می نمایند اموال و اشیایی که در مالکیت شان قرار داشته را از کشور متبوع خود به کشور دیگر انتقال می دهند که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید. این در حالیست که هرچه روابط بین المللی توسعه بیشتری یابد، تعارض قوانین نیز نمود بیشتری پیدا می کند. 1.یکسان نبودن سیستم های حقوقی مدنی: اگر قوانین کشورها در موضوعات مورد نظر یکسان باشد تعارضی ایجاد نمی شود لکن به واسطه قوانین مختلف کشورها، سیستم های حقوقی متفاوت به قوانین مختلفی بر می خوریم که خود تعارض قوانین را ایجاد می نماید. 1.اغماض و گذشت قانونگذار و یا قاضی: توضیحاٌ در تفسیر اعمال قواعد حل تعارض و نحوه اجرا و اعمال قانون خارجی  اغماض یا گذشت از مفهوم و بار معنایی خاصی در عالم حقوقی برخوردار است بدین توضیح که با توجه به روابط بین المللی کشورها  قانونگذار به قاضی اجازه می دهد تا بعضاٌ با تکیه به روابط متقابل بین کشورها تا جایی که به حقوق آمره و اخلاق حسنه کشور متبوع (کشور متبوع داخلی) خللی وارد نشود، قانون خارجی را در حدود معاهدات و روابط متقابل اجرا نماید که این نیز صرفاٌ به واسطه روابط متقابل بین المللی
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری(فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 31 528
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری(فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 31 528 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق کاری(فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 31 528 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 25 443
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 25 443 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم تحقیق) علوم انسانی 25 443 از سایت اصلی و دانلود با…

 • دانلود تحقیق درموردعضلات اسکلتی و صاف عمران و نقشه کشی 43 328
 • دانلود تحقیق درموردعضلات اسکلتی و صاف عمران و نقشه کشی 43 328 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود تحقیق درموردعضلات اسکلتی و صاف عمران و نقشه کشی 43 328 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • مبانی نظری وپیشینه پیشرفت تحصیلی (اصول و هدف های آموزش و پرورش) روانشناسی 36 589
 • مبانی نظری وپیشینه پیشرفت تحصیلی (اصول و هدف های آموزش و پرورش) روانشناسی 36 589 دریافت محصول کامل و اصلی درباره مبانی نظری وپیشینه پیشرفت تحصیلی (اصول و هدف های آموزش و پرورش) روانشناسی 36 589 از سایت اصلی و…

 • بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 583
 • بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران علوم انسانی 156 583 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام…

 • پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی علوم انسانی 8 481
 • پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی علوم انسانی 8 481 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پرسشنامه سلامت اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسلامی علوم انسانی 8 481 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *