بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك فنی و مهندسی 75 630

بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك فنی و مهندسی 75 630 دریافت محصول کامل و اصلی درباره بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك فنی و مهندسی 75 630 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك فنی و مهندسی 75 630 در لینک زیر موجود میباشد بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك

دانلود

بررسی سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاك مقدمه: اولین اطلاعات ثبت شده در این مورد توسط ماركو پولو در سال 1295   میلادی بوده است كه در مناطق غربی چین ونزدیك تبت و مغولستان حیواناتش بعد از چرای گیاهان آن منطقه شروع به تلو خوردن می‌نمودند كه امروزه می‌دانیم ناشی سمیت حاد سلنیومی‌بوده است. برای اولین بار سلنیوم توسط Berzelius كه در سال 1817 یا 1818 رسوبات و لجنهایی كه از اكسیداسیون اكسید سولفور سنگ مس بدست می‌آمد را مورد بررسی قرار داد كشف شد وی متوجه شد كه در بین آن عنصر جدیدی وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوریم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه كرد و متوجه موادی در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum نامید. به هر حال تا سال 1950  كسی متوجه وجود سلنیوم نبود فقط می‌دانستند كه درجدول تناوبی عنصری وجود دارد كه بار گوگرد (s) و عنصر تلوریم (Ti) هم خصوصیات است. و حتی خصوصیاتی به طور مشترك با هر یك از آنها دارد یعنی هم خصوصیات فلزی و هم غیر فلزی را داراست و در حالت سمیت،5  برابر خطرناك تر از آرسنیك می‌باشد؛ در نهایت آنرا سلنیوم نامیدند و بیان نمودند كه این عنصر در محدوده خیلی كوچكی برای جانواران قابل استفاده می‌باشد. در كل سلنیوم از عناصر كم مصرف می‌باشد كه باعث سلامتی فرد یا گیاه یا حیوان می‌گردد، ولی همانطور كه گفته شد مقدار نیاز به سلنیوم خیلی كم است. سلنیوم اغلب در پروتئن ها موجب ساختن سلنوپروتئن ها می‌گردد كه برای تولید آنزیمهای آنتی اكسیدان مهم هستند این آنتی اكسیدانها به كمك Se-Pt ها در حفظ سلامتی سلولها كه مورد خطر رادیكالهای آزاد اكسیژن می‌باشند موثرند به صورت خلاصه باید گفت رادیكالهای آزاد بطور طبیعی در متابولیسم اكسیژن ساخته می‌شوند كه ممكن است در ایجاد بیمارهای مزمن مثل سرطان و بیمار قلبی و عروقی و یا حتی در انجام فعالیتهای منظم غده تیروئید و سیستم دفاعی بدن نقش داشته باشند. یكی از راههای مطمئن جذب سلنیوم خوردن غذاهای گوشتی وگیاهانی است كه در مناطقی با خاكهای سرشار از سلنیوم می‌رویند كه در ادامه بطور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد. و در نهایت نتجه گیری می‌گردد كه كمبود یا سمیت سلنیوم در بدن انسان تحت تاثیر مقدار سلینوم در بدن دامها و حیواناتی است كه انسان از آن تغذیه می‌كند و آنها هم به نوبه خود متاثر از گیاهان منطقه و خاك آن نواحی اند البته در این میان عواملی چون اقلیم و pH هم موثر خواهند بود.   خصوصیات فیزیكی و شیمیایی: سلینوم همانطور كه در جدول شماره یك نشان داده شد سلنیوم عنصری با عدد اتمی‌34 و وزن اتمی‌78.96 و چگالی 79/4 گرم بر سانتیمتر مكعب در 20 درجه سانتگراد است. حجم اتم آن 45/16 سانتیمتر مكعب بر مول می‌باشد و جزء عناصر غیر فلزی و از گروه شش جدول تناوبی است كه معروف به chalcogen می‌باشد. جدول 1: خصوصیات عمومی‌سلینوم Name Selenium Symbol Se Atomic number 34 Atomic weight 78.96 Density @ 293 K 4.79 g/cm3 Atomic volume 16.45 cm3/mol Group Non-Metal, Chalcogen Discovered 1818   همانطور كه در جدول شماره دو نشان داده شده است دمای ذوب این عنصر 490.2 درجه كلوین و دمای جوش آن 958 درجه كلوین برابر با 685 درجه سانتیگراد می‌باشد و همچنین انرژی ویژه ذوب آن 6.694 كیلو ژول بر مول است و گرمای ویژه تبخیر آن 37.7 همچنین فشار بخار این عنصر در 494 درجه كلوین برابر 0.695 پاسكال است می‌باشد.   جدول  2: خصوصیات فیزیكی سلینوم State (s, l, g) s Melting point 490.2 K Boiling point 958 K Heat of fusion 6.694 kJ/mol Heat of vaporization 37.70 kJ/mol Vapor pressure 0.695 pa at 494 K Speed of sound 3350 m/s at 293.15 K   همانطور كه در جدول (شماره-3) انرژیهای یونش عنصر سلنیوم نشان داده شده است. اولین انرژی یونش این عنصر490.9 كیلو ژول بر مول و دومین انرژی یونش آن 2044.5 كیلوژول بر مول و سومین انرژی یونش آن 2973.7 كیلو ژول بر مول و چهارمین یونش آن  4144 كیلو ژول بر مول می‌باشد و با توجه به اینكه گرمای یونیزاسیون آن 227 كیلوژول بر مول اتم است دارای الكترونگاتیوی 2.55 می‌باشد. جدول 3: انرژی یونش سلنیوم 1st ionization energy 940.9 kJ/mole Electronegativity 2.55 2nd ionization energy 2044.5 kJ/mole Electron affinity 194.97 kJ/mole 3rd ionization energy 2973.7 kJ/mole Specific heat 0.32 J/gK 4th ionization potential 4144 Kj/mol Heat atomization 227 kJ/mole atoms   در جدول (شماره –4) نشان داده شده است كه آرایش الكترونی این عنصر به صورت  می‌باشد و حداقل عدد اكسیداسیون آن -2 و حداكثر آن 6 است.   جدول 4: آرایش اتمی‌و عدد اكسیداسیون سلنیوم   Shells 2,8,18,6 Electron configuration [Ar] 3d10 4s2 4p4 Minimum oxidation number -2 Maximum oxidation number 6 Minimum common oxidation number -2 Maximum common oxidation number 6   همانطور كه در جدول (شماره –5) نشان داده شده است. آرایش فضایی آن به صورت ساختار صندلی شكل است به رنگ مشكی،با حالت سمیت برای مصارف پزشكی و صنایع چاپ است كه دارای سختی 2 در جدول موس می‌باشد و به 6 فرم در طبیعت یافت می‌شود. جدول 5: خصوصیات ظاهری سلنیوم Structure parallel chains Color black Uses Xerography, medicines Toxicity yes Hardness 2 mohs Characteristics 6 forms در جدول (شماره-6) نشان داده شده است كه سلنیوم در واكنشهای شیمیایی شركت كرده و مثلا در واكنش با هوا به صورت Seo2 در می‌آید و یا در واكنش با NaoHوHcl 6 مولار واكنشی نشان نمی‌دهد ولی در واكنش با HNo3 15 مولار واكنش به صورت ملایم صورت می‌گیرد و حاصل آنx H2Seo3,No است.
منتشر شده در
 • پاور پوینت کتاب نظریه زبانها و ماشینها از کتاب Thomas A.Sudkamp کامپیوتر 225 984
 • پاور پوینت کتاب نظریه زبانها و ماشینها از کتاب Thomas A.Sudkamp کامپیوتر 225 984 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاور پوینت کتاب نظریه زبانها و ماشینها از کتاب Thomas A.Sudkamp کامپیوتر 225 984 از سایت اصلی و دانلود با…

 • پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,664
 • پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,664 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاورپوینت تبدیل گاز به مایع سنتز فیشر - تروپش شیمی 29 1,664 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل…

 • دانلود پاورپوینت فرایند انتخاب(فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) مدیریت 19 1,519
 • دانلود پاورپوینت فرایند انتخاب(فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) مدیریت 19 1,519 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت فرایند انتخاب(فصل ششم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) مدیریت 19 1,519 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم.…

 • دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی مدیریت مالی 34 781
 • دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی مدیریت مالی 34 781 دریافت محصول کامل و اصلی درباره دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی…

 • گزارش کارآموزی کامپیوتر،سازمان دانش‌آموزی استان گلستان کارآموزی 19 599
 • گزارش کارآموزی کامپیوتر،سازمان دانش‌آموزی استان گلستان کارآموزی 19 599 دریافت محصول کامل و اصلی درباره گزارش کارآموزی کامپیوتر،سازمان دانش‌آموزی استان گلستان کارآموزی 19 599 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب گزارش کارآموزی کامپیوتر،سازمان دانش‌آموزی…

 • پاور پوینت برنامه‌نویسی با سی پلاس پلاس کامپیوتر 567 1,220
 • پاور پوینت برنامه‌نویسی با سی پلاس پلاس کامپیوتر 567 1,220 دریافت محصول کامل و اصلی درباره پاور پوینت برنامه‌نویسی با سی پلاس پلاس کامپیوتر 567 1,220 از سایت اصلی و دانلود با لینک مستقیم. توضیحات کامل درباره مطلب پاور پوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *